Nash – kościół św Marii

Historia

   Data budowy kościoła św. Marii w Nash nie jest znana jednak początki budowli zapewne sięgają czasów normańskiego podboju w XII wieku. W XIV wieku należał on do opactwa Goldcliff, pełnił też rolę świątyni parafialnej. Pod koniec XV stulecia został rozbudowany (wzniesiono wówczas wieżę z wyniosłą iglicą), a kolejne przebudowy przeprowadzono w XVI wieku. W 1792 roku zburzono północną nawę, natomiast w XIX stuleciu gruntownie przebudowano nawę i prezbiterium.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej nawy i prostokątnego, lecz prawdopodobnie niższego i węższego prezbiterium. Wieża z XV wieku została umieszczona dość nietypowo, bo od strony północnej, na styku nawy i prezbiterium. Została ona oskarpowana, zwieńczona wyniosłą iglicą, a od strony południowo – wschodniej otrzymała wieżyczkę z klatką schodową. U schyłku średniowiecza kościół powiększony został także o prostokątną w planie nawę północną.

Stan obecny

   Zachowana do dziś nawa i prezbiterium zostały znacznie przebudowane w XIX wieku. Obecnie oprócz wieży najwięcej średniowiecznej tkanki znajduje się w północnej ścianie prezbiterium, gdzie zachowało się tak zwane okno trędowatych, czyli otwór pozwalający podglądać część kościoła z ołtarzem. Północna ściana nawy posiada widoczne pozostałości po istniejącej tam niegdyś nawie bocznej. Kruchta jest dodatkiem nowożytnym z XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Nash.