Nash – kościół św Marii

Historia

Data budowy kościoła św. Marii w Nash nie jest znana jednak początki budowli zapewne sięgają czasów normańskiego podboju w XII wieku. W XIV wieku należał do opactwa Goldcliff, pełnił też rolę świątyni parafialnej. W XV stuleciu kościół został rozbudowany, wzniesiono wówczas wieżę z wyniosłą iglicą, kolejne przebudowy przeprowadzono w XVI wieku. W 1792 roku zburzono północną nawę, a w XIX stuleciu gruntownie przebudowano nawę i prezbiterium.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i prostokątnego, lecz mniejszego i węższego prezbiterium. Obie te części zostały znacznie przebudowane w XIX wieku, obecnie najwięcej średniowiecznej tkanki znajduje się w północnej ścianie prezbiterium, gdzie zachowało się tak zwane okno trędowatych, czyli otwór pozwalający podglądać część kościoła z ołtarzem. Północna ściana nawy posiada widoczne pozostałości po istniejącej tam niegdyś nawie bocznej. Wieża z XV wieku została umieszczona dość nietypowo, bo od strony północnej, na przecięciu nawy i prezbiterium. Jest ona oskarpowana, zwieńczona wyniosłą iglicą, a od strony południowo – wschodniej posiada wieżyczkę z klatką schodową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Nash.