Narberth – kościół św Andrzeja

Historia

   Kościół św. Andrzeja w Narberth wzniesiony został w XIII wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach w 1291 roku. Na początku XIX wieku został odnowiony i znacznie przebudowany w 1882 roku.

Architektura

   Średniowieczny kościół w Narberth składał się z pojedynczej nawy, prostokątnego w planie prezbiterium po wschodniej stronie, kruchty od strony południowej, oraz czworobocznej wieży i kaplicy po stronie północnej. Północna ściana nawy pozbawiona była okien, nie wiadomo natomiast jak wyglądały pierwotne otwory w pozostałych częściach kościoła. Wieża zwieńczona została przedpiersiem osadzonym na wspornikach i krenelażem.

Stan obecny

   Na skutek daleko idącej wiktoriańskiej renowacji z XIX wieku do dnia dzisiejszego średniowieczną, zabytkową substancję zachowała jedynie wieża, kaplica północna i północna ściana nawy. Korpus budowli jest obecnie silnie oskarpowany czterouskokowymi przyporami pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna z maswerkami. Szczególnie duże ostrołukowe, pięciodzielne okno zdobi fasadę zachodnią, powyżej portalu wejściowego. Jest ono kreacją nowożytną, choć nie pozbawioną uroku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Andrew A Grade II Listed Building in Narberth, Pembrokeshire.