Mynachlog Ddu – kościół św Dogmaela

Historia

   Kościół w Mynachlog Ddu zbudowany został w XIII wieku, z pewnością przed 1291 rokiem, kiedy to odnotowany został w źródłach pisanych jako Capella de Nigra Grangea. Nazwa ta związana był z bliskimi związkami kościoła z nieodległym klasztorem św. Dogmaela. W XIV lub najdalej w XV wieku, prawdopodobnie z powodu zwiększenia liczby wiernych, świątynię powiększono o drugą nawę. Gruntowne renowacje nowożytne kościoła rozpoczęto w 1877 roku, lecz wówczas funduszy starczyło tylko na jedną nawę. Południowa pozostawała zaniedbana do czasu naprawy w 1888 roku.

Architektura

   Pierwotnie kościół był jedną z wielu podobnych do siebie wiejskich, skromnych budowli salowych, wzniesionych na planie prostokąta o wymiarach 10,7 x 4,3 metra, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. W okresie gotyku powiększono go o podobnej wielkości drugą nawę (11,6 x 3,9 metra), choć obecnie (z powodu wymiany wszystkich datowalnych pierwotnych detali architektonicznych) nie ma pewności która jest tą starszą. Wydaje się, iż XIII-wieczną mogła być nawa północna, minimalnie dłuższa po stronie zachodniej, zaś młodszą nawa południowa, która od wschodu utworzyła z wcześniejszą równą elewację. Obie nawy przykryto osobnymi dachami dwuspadowymi opartymi na pozbawionych zdobień trójkątnych szczytach. Wewnątrz połączono je trzema arkadami opartymi na ośmiobocznych, pozbawionych impostów i baz filarach.

Stan obecny

   Kościół posiada dziś bryłę i układ charakterystyczny bardziej dla kościołów północnej części Walii niż jej rejonów południowo – zachodnich. Zachował on średniowieczne mury, lecz praktycznie wszystkie okna wymienione zostały w XIX wieku (jedynie północne i wschodnie okna nawy północnej mogą pochodzić z XVI wieku, choć zostały odnowione). Przypuszczalnie z XV wieku pochodzą portale wejściowe obu naw, natomiast więźba dachowa jest nowożytna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Dogmael A Grade II Listed Building in Mynachlog-Ddu, Pembrokeshire.