Mynachlog Ddu – kościół św Dogmaela

Historia

   Kościół w Mynachlog Ddu zbudowany został w XIII wieku, z pewnością przed 1291 rokiem, kiedy to odnotowany został w źródłach pisanych jako Capella de Nigra Grangea. Nazwa ta związana był z bliskimi związkami kościoła z nieodległym klasztorem św. Dogmaela. W XIV lub najdalej w XV wieku, prawdopodobnie z powodu zwiększenia liczby wiernych, świątynię powiększono o drugą nawę. Gruntowne renowacje nowożytne kościoła rozpoczęto w 1877 roku, lecz wówczas funduszy starczyło tylko na jedną nawę. Południowa pozostawała zaniedbana do czasu naprawy w 1888 roku.

Architektura

   Pierwotnie kościół był jedną z wielu podobnych do siebie wiejskich, skromnych budowli salowych, wzniesionych na planie prostokąta bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. W okresie gotyku powiększono go o podobnej wielkości drugą nawę, choć obecnie (z powodu wymiany wszystkich datowalnych pierwotnych detali architektonicznych) nie ma pewności która jest tą starszą. Wydaje się, iż XIII-wieczną mogła być nawa północna, minimalnie dłuższa po stronie zachodniej, zaś młodszą nawa południowa, która od wschodu utworzyła z wcześniejszą równą elewację. Obie nawy przykryto osobnymi dachami dwuspadowymi opartymi na pozbawionych zdobień trójkątnych szczytach. Wewnątrz połączono je trzema arkadami opartymi na ośmiobocznych, pozbawionych impostów i baz filarach.

Stan obecny

   Kościół posiada dziś bryłę i układ charakterystyczny bardziej dla kościołów północnej części Walii niż jej rejonów południowo – zachodnich. Zachował on średniowieczne mury, lecz praktycznie wszystkie okna wymienione zostały w XIX wieku (jedynie północne i wschodnie okna nawy północnej mogą pochodzić z XVI wieku, choć zostały odnowione). Przypuszczalnie z XV wieku pochodzą portale wejściowe obu naw, natomiast więźba dachowa jest nowożytna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Dogmael A Grade II Listed Building in Mynachlog-Ddu, Pembrokeshire.