Myddfai – kościół św Michała

Historia

Nawa główna i prezbiterium kościoła św. Michała w Myddfai zostały wzniesione pod koniec XIII lub w XIV wieku. Około 1500 roku budynek został powiększony o nawę północną, a w XVII wieku o kruchtę. W XIX wieku w trakcie przeprowadzanych renowacji dobudowano zakrystię i zachodnią dzwonnicę (bellcote).

Architektura

Kościół średniowieczny składał się  z prostokątnej w planie nawy i węższego oraz niższego prezbiterium po wschodniej stronie. Od strony północnej na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została prostokątna nawa północna, która, co ciekawe, otrzymała od wschodu swoje własne prezbiterium, o proporcjach podobnych do południowego. Pierwotne, średniowieczne okna wykonano z czerwonego piaskowca, co wyróżnia je od nowożytnych z szarego piaskowca. Wewnątrz  kościoła zwracają uwagę zachowane oryginalne filary i arkady międzynawowe oraz średniowieczna więźba dachowa. Cały kościół wyróżnia się rozbudowanym programem przestrzennym, jak na wiejską świątynię umieszczoną z dala od dużych centrów miejskich.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Myddfai, Carmarthenshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael’s church, Myddfai.