Myddfai – kościół św Michała

Historia

   Nawa główna i prezbiterium kościoła św. Michała w Myddfai zostały wzniesione pod koniec XIII lub w XIV wieku. Prawdopodobnie powstały one z fundacji rycerskiej rodziny Wroth, która w 1299 roku zdobyła prawo patronatu świątyni. Około 1500 roku budynek został powiększony o nawę północną, a w XVI lub XVII wieku o kruchtę. W XIX wieku w trakcie przeprowadzanych renowacji dobudowano zakrystię i zachodnią dzwonnicę (bellcote).

Architektura

   Kościół średniowieczny początkowo składał się  z prostokątnej w planie nawy i nieco węższego oraz niższego, kwadratowego prezbiterium po wschodniej stronie. Od strony północnej na przełomie XV i XVI wieku dobudowana została prostokątna nawa północna, która, co ciekawe, otrzymała od wschodu swoje własne prezbiterium czy też kaplicę, o proporcjach podobnych do południowego. Na nawę główną północna część otwarta została czterema ostrołucznymi, profilowanymi arkadami, opartymi na trzech ośmiobocznych filarach i dwóch przyściennych półfilarach. Cały kościół wyróżniał się rozbudowanym programem przestrzennym, jak na wiejską świątynię umieszczoną z dala od dużych centrów miejskich. Wejście do niego usytuowane było w tradycyjnym miejscu, w zachodniej części ściany południowej, gdzie poprzedzono je późnogotycką, podsklepioną kruchtą.

Stan obecny

   Kościół zachował układ otrzymany w późnym średniowieczu, zaburzony jedynie lekko przez nowożytną zakrystię dostawioną od północnego – zachodu. Pierwotne, średniowieczne okna wykonano z czerwonego piaskowca, co wyróżnia je dziś od nowożytnych, wzniesionych z szarego piaskowca (wiktoriańskie okna w ścianach południowych i wschodniej). Wewnątrz kościoła zwracają uwagę zachowane oryginalne filary i arkady międzynawowe oraz średniowieczna więźba dachowa w postaci drewnianych kolebek.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, V County of Carmarthen, London 1917.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Myddfai, Carmarthenshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Michael’s church, Myddfai.