Monmouth – kościół św Marii

Historia

Kościół św. Marii w Monmouth został założony wraz z klasztorem w 1075 roku, przez Gwethenoca, lorda Monmouth. Już od XII wieku zaczął pełnić funkcje kościoła parafialnego, choć klasztor rozwiązano dopiero w 1540 roku. Od tamtego momentu budowla zaczęła popadać w ruinę, co wymusiło całkowitą odbudowę nawy w latach 1736-1737 i wzniesienie wysokiej iglicy wieży w 1743 roku. Pod koniec XIX wieku kościół został ponownie całkowicie przebudowany przez George’a Edmunda Streeta.

Architektura

Obecnie jedynym średniowiecznym elementem kościoła jest pochodząca z XIV wieku wieża. Jest to budowla czworoboczna, wzmocniona w narożach wielostopniowymi, sięgającymi szczytu przyporami. Zwieńczona jest XVIII-wieczną, lecz stylistycznie pasującą do wieży iglicą i czterema sterczynami. Od strony południowo – wschodniej wystaje niewielka wieżyczka komunikacyjna z klatką schodową. Stronę zachodnią zdobi wielkie ostrołukowe okno z maswerkiem i portal wejściowy, zachowały się także mniejsze otwory okienne zwieńczone trójliściami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Priory Church, Monmouth.