Monmouth – kościół św Tomasza

Historia

   Kościół św. Tomasza wybudowany został w drugiej połowie XII wieku, jako świątynia filialna pobliskiego klasztoru benedyktyńskiego. Z pewnością istniał już w 1186 roku, gdyż wymieniony został wówczas w dokumencie papieża Urbana III. W 1233 roku miał zostać uszkodzony w trakcie walk wewnętrznych Henryka III z baronami. Po naprawie bez większych zmian służył ludności przedmieść miasta Monmouth przez resztę średniowiecza i wczesny okres czasów nowożytnych. Pod konic XVIII wieku przestał być użytkowany, przez co podupadł i prawdopodobnie przekształciłby się w ruinę, lecz w 1832 roku uzyskał status świątyni parafialnej dla Overmonnow i został poddany gruntownej renowacji pod nadzorem architekta T.H. Wyatta. Kolejne prace modernizacyjne prowadzono w 1873 i 1880 roku, kiedy to miał zostać wstawiony neoromański portal zachodni (choć widoczny jest on już na starszych rycinach, więc zapewne został umieszczony w latach 30-tych XIX wieku), a także w latach 1887-1890, gdy dostawiono zakrystię i przekształcono prezbiterium.

Architektura

   Romański kościół usytuowano poza miejskimi murami obronnymi miasta Monmouth, na zachodnim brzegu rzeki Monnow, w niedalekiej odległości od ufortyfikowanego na przełomie XIII i XIV wieku mostu. Otrzymał on orientowaną względem stron świata bryłę, wzniesioną z czerwonego piaskowca, składającą się z jednonawowego korpusu na planie prostokąta i węższego oraz niższego, ale także dość mocno wydłużonego prezbiterium, również wzniesionego na planie prostokąta. Narożniki prezbiterium wzmocniono przyporami, nawa natomiast pierwotnie była ich pozbawiona.
   Wejście do kościoła, zarówno do nawy jak i prezbiterium, znajdowało się nietypowo po stronie północnej, co zapewne związane było z usytuowaniem budowli w stosunku do mostu i wiodącego do niego szlaku. Uskokowy portal nawy zamknięto półkoliście. Archiwoltę udekorowano jodełką (chevron), zaś po bokach w uskoki wstawiono po dwie półkolumny. Sądząc po dawnych rycinach portal w prezbiterium osadzony był w płytkim ryzalicie z trójkątną wimpergą oraz flankowany dwoma lub trzema wałkami.
   Wnętrze pierwotnie oświetlały niewielkie, zapewne półkoliście zamknięte okna, w okresie gotyku zastąpione większymi o ostrołucznym wykroju. Szczególnie duże okno przebito w ścinie wschodniej, gdzie znalazł się ostrołuczny otwór zwieńczony okapnikiem, wypełniony maswerkiem z trzema dużymi prześwitami zamkniętymi trójliściami i trzema mniejszymi górnymi prześwitami o formie czwórliści. Wewnątrz nawę od prezbiterium rozdzielała romańska arkada o uskokowej archiwolcie zdobionej między innymi w jodełkę.

Stan obecny

   Kościół św. Tomasza zachował romańskie mury obwodowe, niestety jednak został mocno przekształcony w XIX wieku. Dostawiona została wówczas od południa zakrystia, a od zachodu masywny ryzalit z neormańskim portalem, po którym widać, iż T.H. Wyatt szanował pracę średniowiecznych mistrzów i ściśle się na nich wzorował. Co ciekawe wykorzystuje on nieliczne oryginalne elementy, być może wzięte z pierwotnego portalu północnego, który co prawda zachował się w dużo lepszym stanie, lecz musiał być uzupełniany w trakcie renowacji. Przekształcona została także większość okien kościoła, oryginalne formy mają dziś co najwyżej dwa okna północne i jedno południowe w prezbiterium. Nowożytnymi dodatkami są jeszcze przypory nawy, dzwonnica nad jej zachodnim szczytem oraz portal prezbiterium. Wewnątrz przetrwała część romańskiej arkady tęczy (archiwolta) z wymienionymi bocznymi kolumienkami, obejrzeć też można chrzcielnicę z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Thomas a Becket A Grade II* Listed Building in Monmouth, Monmouthshire.