Michaelston le Pit – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała prawdopodobnie został wzniesiony w XIV wieku przez rodzinę Reigny, choć pierwsza wzmianka źródłowa o świątyni w Michaelston le Pit  pochodzi z 1254 roku. W średniowieczu na obszarze parafii znajdował się dwór, którego właściciele do XVII wieku posiadali patronat (advowson) nad świątynią. XIX i XX wiek kościół przetrwał bez większych ingerencji w zabytkową, średniowieczną substancję.

Architektura

   Kościół w XIV wieku składał się z prostokątnej w planie nawy z wydatnym cokołem, centralnie położonej wieży z niewielkimi, bardzo krótkim transeptem, oraz z długiego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej. Wejście do nawy od strony południowej poprzedzone zostało późnośredniowieczną kruchtą, także zaopatrzoną w cokół. Wieża została zwieńczona typowym dla tego regionu dachem dwuspadowym i zaopatrzona jedynie w wąskie, czworoboczne otwory okienne, nadające jej warownego charakteru. Okna nawy, transeptu i prezbiterium były przeważnie jedno lub dwudzielne, z prześwitami zwieńczonymi trójliśćmi. Większe, ostrołuczne, wypełnione bogatszym maswerkiem wstawiono w XV wieku we wschodnią ścianę prezbiterium, prawdopodobnie też w zachodnią i południową ścianę nawy. Charakterystyczny element kościoła, czyli ramiona transeptu, były właściwie wnękami ołtarzowymi. W jednym z nich umieszczono ukośny otwór skierowany ku prezbiterium, a w drugim półkę ścienną. Przestrzeń podwieżowa została podsklepiona.

Stan obecny

   Kościół jest cennym przykładem wiejskiej świątyni o rozbudowanym jak na niedużą wieś układzie. W jego elewacjach zachowały się pierwotne okna z XIV wieku zwieńczone trójliściami, dwa odnowione okna XV-wieczne (południowe w nawie i wschodnie w prezbiterium) oraz ostrołuczny, profilowany portal południowy. Wewnątrz kościoła przetrwała chrzcielnica z około 1400 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Michaelston-le-Pit and Leckwith (Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd), Vale of Glamorgan.