Michaelston le Pit – kościół św Michała

Historia

Kościół św. Michała prawdopodobnie został wzniesiony w XIV wieku przez rodzinę Reigny, choć pierwsza wzmianka źródłowa o świątyni w Michaelston le Pit  pochodzi z 1254 roku. W średniowieczu na obszarze parafii znajdował się dwór, którego właściciele do XVII wieku posiadali patronat (advowson) nad świątynią. XIX i XX wiek kościół przetrwał bez większych ingerencji w zabytkową, średniowieczną substancję.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy, centralnie położonej wieży z niewielkimi, bardzo krótkimi transeptami oraz z długiego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej. Do nawy od strony południowej prowadzi późnośredniowieczna kruchta. Wieża została zwieńczona typowym dla tego regionu dachem dwuspadowym. W elewacjach budowli zachowały się pierwotne okna z XIV wieku, zwieńczone trójliściami oraz portal południowy. Wewnątrz kościoła zachowała się chrzcielnica z około 1400 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade I Listed Building in Michaelston-le-Pit and Leckwith (Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd), Vale of Glamorgan.