Merthyr Cynog – kościół św Cynoga

Historia

Kościół w Merthyr Cynog został zbudowany w XII lub XIII wieku, a w XIV stuleciu powiększony o prezbiterium. Według tradycji  był on miejscem pochówku św. Cynoga, syna Brychana, który założył tu osadę około 500 roku n.e. W wykazie annat z 1291 roku (taxatio) nazwany został “Ecclesia de Merthir” z łącznych dochodem aż 30 funtów, co czyniło go wyjątkową świątynią. W latach 1860-1862 przeprowadzono gruntowną renowację budowli.

Architektura

Kościół składa się z bardzo długiego, prostokątnego korpusu, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony zachodniej znajduje się masywna, czworoboczna wieża, której wygląd, w tym bardzo grube ściany, nasuwa przypuszczenia o funkcjach obronnych. Pochodzi ona z normańskiego okresu budowli, lecz jej zwieńczenie w postaci parapetu i krenelażu na wspornikach, zostało przebudowane w XV lub XVI wieku. Także portal prowadzący na schody nosi cechy późnośredniowieczne. Od strony północno – wschodniej posiada występ w murze, mieszczący klatkę schodową. Południowe wejście do nawy poprzedza średniowieczna kruchta. Wewnątrz zachowało się cenne dębowe lektorium z XIV wieku, oddzielające nawę od prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Cynog, Merthyr Cynog.