Menai Bridge – kościół św Tysilio

Historia

   Kościół w Menai Bridge posiada wezwanie świętego Tysilio, który około 590-600 roku miał na tutejszej wyspie założyć sanktuarium zwane Ynys Suliau. Obecna budowla została wzniesiona na początku XV wieku. W XIX stuleciu przeprowadzono jej wiktoriańską renowację.

Architektura

   Kościół jest niewielką, prostą budowlą wzniesioną na planie prostokąta. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione zewnętrznie z salowej bryły. Portal wejściowy znajduje się po stronie północnej i jest obramowany drewnem, prawdopodobnie stanowiącym część pierwotnej kruchty. Okna zostały przekształcone w XIX wieku, choć otwór wschodni kopiuje, oryginalny, późnośredniowieczny. Wewnątrz zachowała się ośmioboczna chrzcielnica z XIV wieku. Także część więźby dachowej jest pierwotna i pochodzi z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Tysilio A Grade II Listed Building in Menai Bridge, Isle of Anglesey.