Menai Bridge – kościół św Tysilio

Historia

   Kościół w Menai Bridge otrzymał wezwanie świętego Tysilio, który około 590-600 roku miał na tutejszej wyspie założyć sanktuarium zwane Ynys Suliau. Obecna budowla została wzniesiona na początku XV wieku. W XIX stuleciu przeprowadzono jej wiktoriańską renowację.

Architektura

   Kościół powstał jako niewielka, prosta budowla wzniesiona na planie prostokąta. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione zewnętrznie z salowej bryły. Portal wejściowy umieszczono nietypowo po stronie północnej, prawdopodobnie ze względu na usytuowanie budowli w południowej części wyspy. Został on obramowany drewnem, najpewniej stanowiącym część pierwotnej kruchty. Pierwotne okna kościoła przypuszczalnie były niewielkie, wąskie, być zwieńczone popularnymi trójliściami lub łukami w ośle grzbiety. Wyróżnione zostało okno wschodnie, większe, zaopatrzone w maswerk, zamknięte ostrołucznie, oświetlające położony obok ołtarz. Całe wnętrze przykryto otwartą więźbą dachową, z krokwiami opartymi na trzech zaoblonych jętkach.

Stan obecny

   Okna kościoła zostały przekształcone w XIX wieku, choć otwór wschodni kopiuje oryginalny, późnośredniowieczny. Wewnątrz zachowała się ośmioboczna chrzcielnica z XIV wieku. Także część otwartej więźby dachowej jest pierwotna i pochodzi z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Tysilio A Grade II Listed Building in Menai Bridge, Isle of Anglesey.