Menai Bridge – kościół św Tysilio

Historia

   Kościół w Menai Bridge otrzymał wezwanie świętego Tysilio, który około 590-600 roku miał na tutejszej wyspie założyć sanktuarium zwane Ynys Suliau. Obecna budowla została wzniesiona na początku XV wieku. W XIX stuleciu przeprowadzono jej wiktoriańską renowację.

Architektura

   Kościół powstał jako niewielka, prosta budowla wzniesiona na planie prostokąta. Prezbiterium nie zostało wyodrębnione zewnętrznie z salowej bryły. Portal wejściowy umieszczono nietypowo po stronie północnej, prawdopodobnie ze względu na usytuowanie budowli w południowej części wyspy. Został on obramowany drewnem, najpewniej stanowiącym część pierwotnej kruchty. Pierwotne okna kościoła przypuszczalnie były niewielkie, wąskie, być zwieńczone popularnymi trójliściami lub łukami w ośle grzbiety. Wyróżnione zostało okno wschodnie, większe, zaopatrzone w maswerk, zamknięte ostrołucznie, oświetlające położony obok ołtarz.

Stan obecny

   Okna kościoła zostały przekształcone w XIX wieku, choć otwór wschodni kopiuje, oryginalny, późnośredniowieczny. Wewnątrz zachowała się ośmioboczna chrzcielnica z XIV wieku. Także część otwartej więźby dachowej jest pierwotna i pochodzi z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Tysilio A Grade II Listed Building in Menai Bridge, Isle of Anglesey.