Maudlam – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele w Maudlam pojawiła się w 1255 roku i prawdopodobnie krótko przed tą datą kościół został wzniesiony. Wieża kościelna jest wyraźnie widoczna z morza i przez wieki służyła jako punkt nawigacyjny dla marynarzy. W 1878 odnowiona została nawa, zaś w 1894 roku zostało gruntownie przebudowane prezbiterium, a reszta kościoła odrestaurowana.

Architektura

   Kościół zbudowany został jako stosunkowo prosta budowla, składająca się z prostokątnej, długiej nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej. Prawdopodobnie pod koniec XIII wieku od strony zachodniej dostawiona została czworoboczna wieża, zwieńczona przedpiersiem i wspornikami z dwóch stron oraz krenelażem. Od zachodu wieżę w XV wieku poprzedziła kruchta.

Stan obecny

   Spośród elementów średniowiecznego kościoła największe nowożytne prace budowlane dotknęły prezbiterium oraz oddzielające je od nawy łuk tęczy. Wymianie uległy także wszystkie okna w południowej ścianie nawy, na skutek wstawienia do środka chóru organowego. Wewnątrz kościoła zachowała się normańska chrzcielnica z XIII wieku, prawdopodobnie pochodząca z kościoła w Kenfig.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa kenfig.org.uk, Maudlam Church dedicated to St.Mary Magdalene (Built c.1255).