Maudlam – kościół św Marii Magdaleny

Historia

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele w Maudlam pojawiła się w 1255 roku i prawdopodobnie krótko przed tą datą kościół został wzniesiony. Wieża kościelna jest wyraźnie widoczna z morza i przez wieki służyła jako punkt nawigacyjny dla marynarzy. W 1894 roku zostało gruntownie przebudowane prezbiterium, a reszta kościoła odnowiona.

Architektura

Kościół jest stosunkowo prostą budowlą składającą się z prostokątnej, długiej nawy, węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej i wieży od strony zachodniej. Zwieńczona jest ona parapetem i wspornikami z dwóch stron oraz krenelażem. Od zachodu wieżę poprzedza kruchta. Wewnątrz kościoła zachowała się normańska chrzcielnica z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa kenfig.org.uk, Maudlam Church dedicated to St.Mary Magdalene (Built c.1255).