Marros – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św. Wawrzyńca został zbudowany pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. W okresie tym powstała nawa i prezbiterium, możliwe też, że także północna zakrystia. W XV wieku została dobudowana południowa kruchta i wieża po stronie zachodniej. Kościół został odrestaurowany w 1844 roku i w latach 1895-1898, kiedy to spiralne schody wieży zostały zablokowane, a w zachodniej ścianie umieszczono nowe wejście. Także nawa została znacznie przebudowana, między innymi wstawiono ścianę pomiędzy transept a nawą główną i prezbiterium.

Architektura

   Kościół  został wzniesiony z wapiennego gruzu. W średniowieczu składał się z czteroprzęsłowej, prostokątnej w planie nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium,  południowej, podsklepionej kolebkowo kruchty i trzypiętrowej zachodniej wieży. Zwieńczono ją bardzo wysokim przedpiersiem na wystających wspornikach i krenelażem. Od strony południowej otrzymała wieżyczkę z klatką schodową, która wraz z przedpiersiem i wschodnim oknem została dodana w XVI wieku. Przyziemie wieży otwarto na nawę, natomiast jej górna kondygnacja w czasach nowożytnych ogrzewana była kominkiem. Wieża stanowiła również wyraźny znak terenowy dla przepływających w okolicy statków. Północny transept o niepewnej datacji, możliwe, że pierwotnie był nawą boczną biegnącą od wschodu do zachodu, służył także jako zakrystia. 

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Lawrence’s church, Marros.