Marros – kościół św Wawrzyńca

Historia

Kościół św. Wawrzyńca został zbudowany w XIII lub XIV wieku. Z tego okresu pochodzi nawa i prezbiterium, możliwe, że także północna zakrystia powstała w tamtym okresie. W XV wieku została dobudowana południowa kruchta i wieża po stronie zachodniej. Kościół został odrestaurowany w 1844 roku i w latach 1895-1898, kiedy to spiralne schody wieży zostały zablokowane, a w zachodniej ścianie umieszczono nowe wejście. Także nawa została znacznie przebudowana, między innymi wstawiono ścianę pomiędzy transept a nawą główną i prezbiterium.

Architektura

Kościół  został wzniesiony z wapiennego gruzu. Składa się z czteroprzęsłowej, prostokątnej nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, północnego transeptu służącego za zakrystię, południowej kruchty i trzykondygnacyjnej zachodniej wieży.  Możliwe, że transept był pierwotnie nawą boczną biegnącą od wschodu do zachodu. XV-wieczna wieża zwieńczona jest bardzo wysokim parapetem na wystających wspornikach i krenelażem. Od strony południowej posiada wieżyczkę z klatką schodową, która wraz z parapetem i wschodnim oknem została dodana w XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Lawrence’s church, Marros.