Marloes – kościół św Piotra

Historia

   Kościół św. Piotra w Marloes zbudowany został w XIII wieku, z pewnością przed 1291 rokiem, kiedy to został po raz pierwszy odnotowany w źródłach pisanych. W późniejszym okresie średniowiecza oraz we wczesnych czasach nowożytnych nie przechodził żadnych większych przekształceń, aż do gruntownej wiktoriańskiej renowacji z lat 1875-1877 przeprowadzonej pod nadzorem J.L. Pearsona.

Architektura

   Kościół XIII-wieczny wzniesiono z nieobrobionego, łączonego zaprawą kamienia polnego, w narożnikach wzmacnianego dokładnie opracowanymi, większymi kwadrami. Uzyskał rozbudowaną bryłę jak na tak małą, wiejską świątynię farną. Składał się z pojedynczej nawy, symetrycznego transeptu oraz prostokątnego w planie, nieco niższego lecz tak samo szerokiego prezbiterium po stronie wschodniej, połączonego z transeptem charakterystycznymi dla Walii i Anglii ukośnymi przejściami. Wewnątrz nawę na prezbiterium otwarto ostrołuczną arkadą o sfazowanych krawędziach, poprzedzoną pierwotnie od strony transeptu przegrodą lektorium. Prezbiterium przykryto ostrołucznym sklepieniem kolebkowym, zaopatrzono w piscinę w ścianie południowej i półkę ścienną przy arkadzie tęczy.

Stan obecny

   Zmiany pośredniowieczne zachowanego do dnia dzisiejszego kościoła dotknęły przemurowaną ścianę wschodnią prezbiterium. Wymieniono także wszystkie okna poza otworem w południowym ukośnym przejściu, choć nowo wstawione ościeża i maswerki otrzymały formy gotyckie i nie odstają dziś stylistycznie od średniowiecznego charakteru budowli. Wewnątrz zachowała się XIII-wieczna chrzcielnica, piscina i sklepienie nad prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Peter A Grade II* Listed Building in Marloes and St. Brides (Marloes a Sain Ffrêd), Pembrokeshire.