Marloes – kościół św Piotra

Historia

   Kościół św. Piotra w Marloes zbudowany został w XIII wieku, z pewnością przed 1291 rokiem, kiedy to został po raz pierwszy odnotowany w źródłach pisanych. W późniejszym okresie średniowiecza oraz we wczesnych czasach nowożytnych nie przechodził żadnych większych przekształceń, aż do gruntownej wiktoriańskiej renowacji z lat 1875-1877 przeprowadzonej pod nadzorem J.L. Pearsona.

Architektura

   Kościół XIII-wieczny wzniesiono z nieobrobionego, łączonego zaprawą kamienia polnego, w narożnikach wzmacnianego dokładnie opracowanymi, większymi kwadrami. Uzyskał rozbudowaną bryłę jak na tak małą, wiejską świątynię farną. Składał się z pojedynczej nawy (12 x 4,7 metra), symetrycznego transeptu oraz prostokątnego w planie, nieco niższego od nawy lecz prawie tak samo szerokiego prezbiterium po stronie wschodniej (8,2 x 4,1 metra), połączonego z transeptem charakterystycznymi dla Walii i Anglii ukośnymi przejściami. Wewnątrz nawę na prezbiterium otwarto ostrołuczną arkadą o sfazowanych krawędziach, poprzedzoną pierwotnie od strony transeptu przegrodą lektorium. Prezbiterium przykryto ostrołucznym sklepieniem kolebkowym, zaopatrzono w piscinę w ścianie południowej i półkę ścienną przy arkadzie tęczy.

Stan obecny

   Zmiany pośredniowieczne zachowanego do dnia dzisiejszego kościoła dotknęły przemurowaną ścianę wschodnią prezbiterium oraz górne partie wszystkich innych ścian. Wymieniono także wszystkie okna poza otworem w południowym ukośnym przejściu, choć nowo wstawione ościeża i maswerki otrzymały formy gotyckie i nie odstają dziś stylistycznie od średniowiecznego charakteru budowli. Wewnątrz zachowała się XIII-wieczna chrzcielnica, piscina i sklepienie nad prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Peter A Grade II* Listed Building in Marloes and St. Brides (Marloes a Sain Ffrêd), Pembrokeshire.