Marcross – kościół Trójcy Świętej

Historia

Kościół Trójcy Świętej w Marcross został zbudowany w XII wieku, a w XIV stuleciu powiększony o prezbiterium i wieżę po stronie zachodniej. Trzysta lat później jej górna część została przebudowana. W 1893 roku miała miejsce renowacja kościoła w trakcie której między innymi wymieniono dachy i dobudowano kruchtę, choć można także znaleźć informacje, iż pochodzi ona z XVII/XVIII wieku.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i krótszego oraz węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Zachodnią stronę wieńczy czworoboczna wieża z XIV wieku, jednak jej górna część została przebudowana w okresie nowożytnym. Kruchta po stronie południowej jest dodatkiem współczesnym, lecz ochrania ona romański, półokrągły portal z dwoma głowicami z około 1150 roku, przy wejściu do nawy. Oryginalne okna zwieńczone trójliściami z XIV wieku znajdują się tylko w północnej i południowej ścianie prezbiterium. Jedno z nich, po południowej stronie, było tak zwanym oknem trędowatych, pozwalającym chorym na oglądanie ołtarza z zewnątrz podczas nabożeństw. Wewnątrz koscioła warty uwagi jest łuk tęczowy z XII wieku, oddzielający nawę od prezbiterium oraz wielka romańska chrzcielnica  z około 1200 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of the Holy Trinity A Grade I Listed Building in St. Donats (Sain Dunwyd), Vale of Glamorgan.
Strona internetowa wikipedia.org, Holy Trinity Church, Marcross.