Marcross – kościół Trójcy Świętej

Historia

   Kościół Trójcy Świętej w Marcross został zbudowany w połowie XII wieku, a w XIV stuleciu powiększony o nowe prezbiterium i wieżę po stronie zachodniej. Trzysta lat później jej górna część została przebudowana. W 1893 roku miała miejsce renowacja kościoła w trakcie której między innymi wymieniono dachy i dobudowano kruchtę, choć można także znaleźć informacje, iż pochodzi ona z XVII/XVIII wieku.

Architektura

   Kościół średniowieczny składał się z prostokątnej nawy i krótszego oraz węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Zachodnią stronę od XIV wieku wieńczyła czworoboczna wieża, częściowo wtopiona w nawę. Wejście do kościoła prowadziło poprzez romański portal z półkolistą, dekorowaną archiwoltą osadzoną na dwóch głowicach i z dwoma flankującymi półkolumnami o kapitelach rzeźbionych motywami roślinnymi. Oryginalne okna kościoła były niewielkie, zwieńczone trójliściami. Jedno z nich, po południowej stronie, było tak zwanym oknem trędowatych, pozwalającym chorym na oglądanie ołtarza z zewnątrz podczas nabożeństw.

Stan obecny

   Zachowany do dziś średniowieczny kościół posiada przebudowaną w okresie nowożytnym górną część wieży oraz nowożytną kruchtę po stronie południowej. Ochrania ona romański portal z około 1150 roku, przy wejściu do nawy. Oryginalne okna z XIV wieku znajdują się tylko w północnej i południowej ścianie prezbiterium. Wewnątrz kościoła warty uwagi jest łuk tęczowy z XII wieku, oddzielający nawę od prezbiterium oraz wielka romańska chrzcielnica  z około 1200 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of the Holy Trinity A Grade I Listed Building in St. Donats (Sain Dunwyd), Vale of Glamorgan.
Strona internetowa wikipedia.org, Holy Trinity Church, Marcross.