Loveston – kościół św Leonarda

Historia

   Kościół w południowo – zachodnio walijskiej wsi Loveston zbudowany został najpóźniej na przełomie XIV i XV wieku, a prawdopodobnie w późniejszym okresie XV wieku powiększony został o wieżę. Przez cały okres średniowiecza znajdował się pod prywatnym patronatem. Jako jeden z nielicznych na terenie Walii nie przeszedł wiktoriańskiej renowacji, dlatego jego ostatnie poważniejsze nowożytne przekształcenia musiały być przeprowadzone w XVIII stuleciu.

Architektura

   Kościół pomimo usytuowania w niewielkiej osadzie i prywatnego patronatu uzyskał rozbudowany i urozmaicony układ, choć nieduże wymiary całości. Otrzymał prostokątną w planie, pojedynczą nawę (8 x 4,4 metra), bardzo krótki transept, po stronie wschodniej prezbiterium na rzucie prostokąta o wymiarach niewiele mniejszych niż nawa (5,5 x 4,4 metry), czworoboczną, tójpiętrową wieżę po stronie zachodniej (6,1 x 4,8 metra) i okazałą kruchtę umieszczoną przy południowej ścianie nawy.
   Wieża otrzymała smukłą sylwetkę, mocno zwężającą się w górnych partiach, charakterystyczną tylko dla regionu Pembrokeshire. Zwieńczona została ona przedpiersiem osadzonym na wspornikach i zaopatrzona w narożny, północno – zachodni ryzalit mieszczący spiralną klatkę schodową. W fasadzie zachodniej umieszczono portal wejściowy do podwieżowej, sklepionej kolebkowo kruchty.
   Transept połączony został z prezbiterium ostrołuczną, wysoką a także szeroką, arkadą, powyżej impostów utworzoną z naprzemiennie długich i krótkich klińców. Po obu jej bokach umieszczono późnośredniowieczne, czworoboczne otwory do oglądania ołtarza z transeptu. Ten ostatni przykryty został sklepieniem kolebkowym, prezbiterium natomiast i pierwotnie nawę zwieńczono otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Mało znany i leżący dziś na uboczu głównych dróg, kościół w Loveston to dobrze zachowany sakralny zabytek, co ważne pozbawiony większych nowożytnych, a zwłaszcza wiktoriańskich modyfikacji. Charakteryzuje się ciekawym układem bryły, typową dla Pembrokeshire wieżą, okazałą kruchtą i kilkoma detalami architektonicznymi (arkada tęczy, piscina w prezbiterium, część okien).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Leonard A Grade II* Listed Building in Jeffreyston, Pembrokeshire.