Loveston – kościół św Leonarda

Historia

   Kościół w południowo – zachodnio walijskiej wsi Loveston zbudowany został najpóźniej na przełomie XIV i XV wieku, a prawdopodobnie w późniejszym okresie XV wieku powiększony został o wieżę. Przez cały okres średniowiecza znajdował się pod prywatnym patronatem. Jako jeden z nielicznych na terenie Walii nie przeszedł wiktoriańskiej renowacji, dlatego jego ostatnie poważniejsze nowożytne przekształcenia musiały być przeprowadzone w XVIII stuleciu.

Architektura

   Kościół pomimo usytuowania w niewielkiej osadzie i prywatnego patronatu uzyskał rozbudowany i urozmaicony układ, choć nieduże wymiary całości. Otrzymał prostokątną w planie pojedynczą nawę, bardzo krótki transept, prezbiterium na rzucie prostokąta po stronie wschodniej o wymiarach niewiele mniejszych niż nawa, czworoboczną wieżę po stronie zachodniej i okazałą kruchtę umieszczoną przy południowej ścianie nawy.
   Wieża otrzymała smukłą sylwetkę, mocno zwężającą się w górnych partiach, charakterystyczną tylko dla regionu Pembrokeshire. Zwieńczona została ona przedpiersiem osadzonym na wspornikach i zaopatrzona w narożny, północno – zachodni ryzalit mieszczący spiralną klatkę schodową. W fasadzie zachodniej umieszczono portal wejściowy do podwieżowej, sklepionej kolebkowo kruchty.
   Transept połączony został z prezbiterium ostrołuczną, wysoką a także szeroką, arkadą, powyżej impostów utworzoną z naprzemiennie długich i krótkich klińców. Po obu jej bokach umieszczono późnośredniowieczne, czworoboczne otwory do oglądania ołtarza z transeptu. Ten ostatni przykryty został sklepieniem kolebkowym, prezbiterium natomiast i pierwotnie nawę otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Mało znany i leżący dziś na uboczu głównych dróg, kościół w Loveston to dobrze zachowany sakralny zabytek, co ważne pozbawiony większych nowożytnych, a zwłaszcza wiktoriańskich modyfikacji. Charakteryzuje się ciekawym układem bryły, typową dla Pembrokeshire wieżą, okazałą kruchtą i kilkoma detalami architektonicznymi (arkada tęczy, piscina w prezbiterium, część okien).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Leonard A Grade II* Listed Building in Jeffreyston, Pembrokeshire.