Llywel – kościół św Dawida

Historia

Obecny kościół św. Dawida w Llywel pochodzi z XV wieku, choć jego początki mogą być dużo wcześniejsze, na co wskazuje między innymi zachowana wczesnośredniowieczna chrzcielnica. Pierwotny kościół parafialny został założony przez św. Llywela i poświęcony był Dawidowi, Padarnowi i Teilo, co dało początek alternatywnej nazwie Llantrisant (Trzech świętych). Kronikarz Gerald z Walii odnotował pożar świątyni w Llywel w XII wieku. Nawę i prezbiterium dzisiejszej budowli wzniesiono około 1480 roku, wieżę być może jeszcze w XIV wieku, lecz została ona przebudowana w następnym stuleciu. W XVI wieku dobudowana została kruchta. Kościół został odrestaurowany w 1869 roku i w latach i 1877-1878.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej, podłużnej nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, wieży po stronie zachodniej i kruchty z XVI wieku, wzniesionej przy południowej ścianie nawy. Czworoboczna wieża zwieńczona jest parapetem na wystających wspornikach i krenelażem. Od południowo – wschodniej strony posiada wieżyczkę z klatką schodową. Nawa w północno – wschodniej części posiada niewielki ryzalit, mieszczący niegdyś przejście na nieistniejące już poddasze lektorium (rood loft). Kościół może się poszczycić bardzo małą ilością zmian z XIX wieku. Wewnątrz niego zobaczyć można dwa kamienie z V-VI wieku z wyrytymi ogamicznymi i łacińskimi inskrypcjami oraz  dyby z końca XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britainexpress.com, Llywel, St David’s Church.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St David’s church, St Teilo’s church, Llywel or Llantrisant.