Llywel – kościół św Dawida

Historia

   Późnogotycki kościół św. Dawida w Llywel powstał w XV wieku, choć jego początki mogły być dużo wcześniejsze, na co wskazuje między innymi zachowana wczesnośredniowieczna chrzcielnica. Pierwotny kościół parafialny został założony przez św. Llywela i poświęcony był Dawidowi, Padarnowi i Teilo, co dało początek alternatywnej nazwie Llantrisant (Trzech świętych). Kronikarz Gerald z Walii odnotował pożar świątyni w Llywel w XII wieku. Nawę i prezbiterium dzisiejszej budowli wzniesiono około 1480-1520 roku, wieżę być może jeszcze w XIV wieku, lecz została ona przebudowana w następnym stuleciu. W XVI wieku dobudowana została kruchta. Kościół został odrestaurowany w 1869 roku i w latach i 1877-1878.

Architektura

   Kościół u schyłku średniowiecza składał się z prostokątnej, mocno wydłużonej nawy, minimalnie węższego, także prostokątnego w planie prezbiterium po stronie wschodniej, wieży po stronie zachodniej i kruchty wzniesionej przy wejściu w południowej ścianie nawy. Czworoboczna wieża zwieńczona została przedpiersiem i krenelażem wysuniętymi nieznacznie przed lico murów na gzymsie kordonowym. Od południowo – wschodniej strony otrzymała wieżyczkę z klatką schodową. Nawa w północno – wschodniej części zaopatrzona została w płytki ryzalit, mieszczący niegdyś przejście na nieistniejący już balkon lektorium.

Stan obecny

   Kościół w Llywel może się poszczycić bardzo małą ilością zmian wprowadzonych w XIX wieku i zachowaną późnogotycką sylwetką oraz detalami architektonicznymi. Wewnątrz zobaczyć można dwa kamienie z V-VI wieku z wyrytymi ogamicznymi i łacińskimi inskrypcjami (obecnie w kościele mieści się kopia jednego z nich a oryginał znajduje się w British Museum) oraz  dyby z końca XVIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa britainexpress.com, Llywel, St David’s Church.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St David’s church, St Teilo’s church, Llywel or Llantrisant.