Llawhaden – kościół św Aidana

Historia

Kościół w Llawhaden powstał w XII wieku na miejscu dużo starszej świątyni. Poświęcony został świętemu Aidanowi, iryjskiemu mnichowi z VI wieku, który był uczniem św. Dawida. W XIII wieku po południowej stronie nawy wybudowano wieżę. Na przełomie XIII i XIV stulecia budowla została mocno przebudowana, między innymi wzniesiono wówczas drugą wieżę na miejscu starej nawy, a nową, większą nawę zbudowano po stronie północnej. W miejscu wcześniejszej północnej kaplicy powstało natomiast prezbiterium. W niezwykły sposób starą i nową wieżę złączono ze sobą południową i północną ścianą. W XIX wieku kościół przeszedł dwie poważne restauracje: w 1834 i 1862 roku. Wymieniono wówczas dachy, wzmocniono konstrukcje, zamontowano nowe witraże, wzniesiono zachodnią kruchtę oraz zbudowano na miejscu starego prezbiterium kaplicę rodu Roch, którą później przemieniono w zakrystię.

Architektura

Kościół z XIV wieku składał się z nietypowego układu w postaci prostokątnej nawy, węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, zespołu połączonych dwóch wież od strony południowej: starszej wieży południowej z XIII wieku i przylegającej do jej ściny północnej, nowszej wieży z XIV wieku. Kruchta zachodnia i zakrystia po stronie południowo – wschodniej są dodatkami nowożytnymi, choć zakrystię wzniesiono na miejscu pierwotnego prezbiterium z XIII wieku. Oryginalne wejścia do nawy znajdowały się po stronie północnej i południowej. Większość okien jest dwudzielnych ze zwieńczeniami w formie trójliścia i z mniejszym czteroliściem u góry, zostały one odnowione w XIX wieku. Obie wieże zwieńczone są typowymi parapetami na wspornikach i krenelażem. Większa wieża posiada kamienne sklepienie w pomieszczeniu w przyziemiu, w mniejszej wieży nie zachowały się piętra.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Aidan A Grade II Listed Building in Llawhaden, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Aidan’s church, Llawhaden.