Llanywern – kościół św Marii

Historia

   Gotycki kościół w Llanywern zbudowany została w XIV wieku, na miejscu dużo starszej, wczesnośredniowiecznej świątyni z około VI wieku, dedykowanej św. Cynidowi. Wezwanie zmieniono na maryjne prawdopodobnie w dobie podboju anglo-normańskiego. W późnym okresie średniowiecza kościół nie przechodził poważniejszych przekształceń, jedynie pod koniec XV wieku wymieniona została więźba dachowa. W XVII wieku natomiast odnowiono część okien.

Architektura

   Kościół uzyskał bardzo prostą formę, pierwotnie składał się bowiem jedynie z bardzo długiego korpusu na rzucie prostokąta, bez wyróżnionego zewnętrznie w planie prezbiterium, różniącego się jedynie trochę niższymi murami. Przypuszczalnie dopiero pod koniec średniowiecza przed zachodnie wejście dostawiona została kruchta. Okna kościoła były nieliczne, średniej wielkości, zamknięte łukami w ośle grzbiety, być może także trójliśćmi. Wnętrze przykryto otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Kościół zachował średniowieczny układ prostej, wiejskiej budowli, jedynie od północy mury wymagały podparcia nowożytnymi, masywnymi przyporami, a nad zachodnim szczytem umieszczono wieżyczkę. Część z okien została przekształcona. Oryginalne, gotyckie zachowało się we wschodniej partii ściany południowej. Wewnątrz przetrwała więźba dachowa z przełomu XV i XVI wieku z pozostałościami oryginalnych polichromii oraz chrzcielnica z XIII wieku. Jako ciekawostkę warto zauważyć, iż świątynia wciąż jest oświetlana lampami naftowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s Church, Llanywern.