Llanvihangel Gobion – kościół św Michała

Historia

   Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał kościół w Llanvihangel Gobion, najczęściej datowany jest na XV wiek, jednak jego początki mogą sięgać XIII stulecia, o czym świadczy surowy wygląd przysadzistej wieży i fragmenty murów nawy. Nie zachowały się informacje o przeprowadzeniu w XIX stuleciu wiktoriańskiej renowacji kościoła, choć z pewnością prowadzono co najmniej naprawy dachów. Remont budowli odnotowano w 1925 roku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z szarego piaskowca. Początkowo składał się on z czteroprzęsłowej nawy i jedynie lekko wyróżnionego zewnętrznie (minimalnie węższego), dwuprzęsłowego prezbiterium, umieszczonego pod wspólnym z nawą dwuspadowym dachem z łupków. Prawdopodobnie w późnym średniowieczu od zachodu do nawy przystawiona została niska, przysadzista, czworoboczna wieża, zwieńczona dachem czterospadowym. Od strony północnej dodano wówczas także drugą, bardzo wąską i krótszą nawę, a od południa kruchtę przy wejściu. Południowa strona nawy wyróżniona została ryzalitem mieszczącym wewnątrz schody na balkon lektorium. Wewnątrz nawę północną otwarto na korpus czterema arkadami, zaś prezbiterium od nawy głównej oddzielało wspomniane lektorium.

Stan obecny

   Kościół w Llanvihangel Gobion to jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych świątyń w południowym regionie Walii. Częściowo zachował romańskie mury nawy głównej oraz późnośredniowieczną wieżę, nawę północną, kruchtę i prezbiterium, wszystkie wyróżniające się oryginalnymi otworami okiennymi. Wstęp na teren przykościelny jest wolny, problemy mogą być jedynie z dostaniem się do wnętrza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa churchheritagecymru.org.uk, St Michael, Llanfihangel Gobion.