Llanvihangel Gobion – kościół św Michała

Historia

Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał kościół w Llanvihangel Gobion, najczęściej datowany jest na XV wiek, jednak jego początki mogą sięgać XIII stulecia, o czym świadczy surowy wygląd przysadzistej wieży.

Architektura

Kościół wzniesiono z szarego piaskowca. Składa się z czteroprzęsłowej nawy i niewyróżnionego zewnętrznie, dwuprzęsłowego prezbiterium, pod wspólnym dwuspadowym dachem z łupków. Od zachodu do nawy przylega niska, przysadzista wieża zwieńczona dachem czterospadowym. Od strony północnej dodano drugą, niewielką nawę, a od południa XV-wieczną kruchtę przy wejściu. Południowa strona nawy wyróżniona jest ryzalitem mieszczącym wewnątrz lektorium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa churchheritagecymru.org.uk, St Michael, Llanfihangel Gobion.