Llanvair Discoed – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został wzniesiony przez Sir Ralpha Monthermera w drugiej połowie XIII wieku, lub nieco wcześniej przez FitzPayna. Pod koniec XIV wieku przeszedł w ręce rodziny Montacutes. Po egzekucji Małgorzaty, żony sir Richarda Pole w 1541 roku, został przejęty przez Koronę, a następnie sprzedany Edwardowi Woodwardowi w 1610 roku. On z kolei sprzedał go Rhysowi Kemeysowi. Nie wiadomo kiedy zamek został opuszczony i popadł w ruinę.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na planie czworoboku z dwoma narożnymi, cylindrycznymi wieżami w kurtynie południowej. Wieża południowo – wschodnia miała co najmniej 14 metrów wysokości i 3 metry średnicy wewnętrznej. Posiadała przynajmniej trzy kondygnacje i wejście z poziomu parteru oraz piętra, zapewne na przyległy chodnik obrońców na murach obronnych. Paręnaście metrów na zachód od południowo – zachodniego narożnika znajdowała się kolejna wieża, nie powiązana z obwodem murów obronnych. Jej niewielka wysokość około 3 metrów wskazuje, iż mógł to być gołębnik.

Stan obecny

   Do czasów obecnych przetrwały trzy cylindryczne wieże, fragmenty muru obronnego zachowanego do wysokości 4 metrów i relikty budowli z okresu Tudorów. Całość jest zarośnięta roślinnością i trudno dostępna z powodu położenia na terenie prywatnym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Llanfair Discoed Castle.