Llanvaches – kościół św Dubriciusa

Historia

   Kościół św. Dubriciusa został zbudowany około XIII/XIV wieku. W latach 1611-1638 proboszczem był tam William Wroth, minister kościoła anglikańskiego, który został z niego wyrzucony i założył w Llanvaches pierwszy niezależny kościół w Walii. W połowie XIX wieku świątynia została poważnie przekształcona w trakcie wiktoriańskiego remontu.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z różowego piaskowca, dość regularnie opracowanego, układanego warstwami i wzmacnianego dużymi ciosami, zwłaszcza w murach wieży, gdzie mogły zostać wtórnie wykorzystywane kwadry z rzymskich budowli. W średniowieczu kościół składał się z prostokątnej nawy, niewiele węższego, prostokątnego prezbiterium, wieży po stronie zachodniej i XVI-wiecznej kruchty przy południowej ścianie nawy. Wieża została wzniesiona na planie kwadratu. Pierwotnie była zapewne dużo wyższa niż kalenica dachu nawy, ale w górnych partiach została przebudowana w późniejszym okresie i prawdopodobnie nieco obniżona. Od strony południowo – wschodniej posiadała czworoboczną wieżyczkę komunikacyjną, która mogła być najwyższą częścią wieży i podobnie jak w innych budowlach tego typu pełnić funkcje strażniczo – obserwacyjne. Okna kościoła były nieduże, zwieńczone trójliśćmi, czasem zgrupowane po dwa tak jak w południowej ścianie prezbiterium.

Stan obecny

   Kościół uniknął gruntownych przekształceń w okresie nowożytnym, lecz pomimo tego zmienione zostało pierwotne zwieńczenie wieży, część ościeży okien została wymieniona, a wewnątrz przebudowano w XIX wieku arkadę tęczy. Nowożytne jest również południowe wejście do kościoła, zaś pierwotny portal został zamurowany. Wewnątrz kościoła zachowała się XIV-wieczna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Dubritius A Grade II Listed Building in Llanvaches, Newport.