Llanvaches – kościół św Dubriciusa

Historia

Kościół św. Dubriciusa został zbudowany około XIII/XIV wieku. W latach 1611-1638 proboszczem był tutaj William Wroth, minister kościoła anglikańskiego, który został z niego wyrzucony i założył w Llanvaches pierwszy niezależny kościół w Walii. W połowie XIX wieku świątynia została poważnie przekształcona w trakcie wiktoriańskiej restauracji.

Architektura

Kościół został wzniesiony z z różowego piaskowca. Składa się z prostokątnej nawy, niewiele węższego, prostokątnego prezbiterium, wieży po stronie zachodniej i XVI-wiecznej kruchty przy południowej ścianie nawy. Wieża została wzniesiona na planie kwadratu, jest dość niewysoka, w górnych partiach przebudowana w późniejszym okresie, lecz w dolnych widoczne są kamienie, które uważa się za powtórnie wykorzystane z rzymskich budowli. Od strony południowo – wschodniej posiada czworoboczną wieżyczkę komunikacyjną z XV wieku. Wewnątrz kościoła zachowała się XIV-wieczna chrzcielnica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Dubritius A Grade II Listed Building in Llanvaches, Newport.