Llantysilio – kościół św Tysilio

Historia

Kościół św. Tysilio ma XII-wieczne korzenie, lecz został gruntownie przebudowany w XV stuleciu. We wczesnym okresie swego istnienia z pewnością był on własnością pobliskiego opactwa Valle Crucis. W 1718 roku do kościoła dobudowany został północny transept, a w 1869 roku przeprowadzono wiktoriańską renowację budowli.

Architektura

Kościół został wzniesiony z nieobrobionego kamienia i z bloków piaskowca w narożach. Nawa i prezbiterium kościoła stanowią jedną całość, przykrytą dachem dwuspadowym. Od strony południowej główne wejście do nawy znajduje się w kruchcie, a od strony północnej do prezbiterium dobudowany został nowożytny transept. Najstarsze okno z XIII/XIV wieku zachowało się w narożu nawy i transeptu. Jest ono wąskie, zaokrąglone u góry i obramowane rzeźbionymi wzorami. Duże gotyckie okno z maswerkiem we wschodniej ścianie pochodzi z XV wieku, natomiast ukryte obecnie okno w transepcie z XIV wieku. Wewnątrz kościoła zachowała się średniowieczna więźba dachowa, XV-wieczne lektorium oddzielające nawę od prezbiterium, zwieńczone dębowym orłem i ośmioboczna chrzcielnica z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Tysilio A Grade II Listed Building in Llantysilio, Denbighshire.