Llantysilio – kościół św Tysilio

Historia

   Kościół św. Tysilio ma XII lub XIII-wieczne korzenie, lecz został gruntownie przebudowany w początkowym okresie XV stulecia. We wczesnym okresie swego istnienia z pewnością był on własnością pobliskiego opactwa cysterskiego Valle Crucis. W 1718 roku do kościoła dobudowana została północna kaplica, a w 1869 roku przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację budowli.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z nieobrobionego kamienia i z bloków piaskowca w narożach. Nawa i prezbiterium kościoła stanowiły jedną całość, przykrytą dachem dwuspadowym. Od strony południowej główne wejście do nawy poprzedzone zostało kruchtą. Najstarsze okna były wąskie, zaokrąglone u góry i być może obramowane rzeźbionymi wzorami, tak jak okno po stronie północnej. W okresie późnego gotyku wymienione zostały na duże, ostrołucznie zamknięte okna wypełnione maswerkami. Jako, iż prezbiterium nie było zewnętrznie wyodrębnione, wewnątrz kościoła część dla świeckich od części kapłańskiej oddzielać musiała drewniana przegroda lektorium. Całe wnętrze przykryte było drewnianą, otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Pierwotna budowla powiększona została od strony północnej przez przystawioną do prezbiterium nowożytną kaplicę. Najstarsze okno z XIII/XIV wieku zachowało się w narożu nawy i kaplicy.  Duże gotyckie okno z maswerkiem we wschodniej ścianie pochodzi z XV wieku, natomiast ukryte obecnie okno w kaplicy z XIV wieku. Wewnątrz kościoła zachowała się średniowieczna więźba dachowa, XV-wieczne lektorium oddzielające nawę od prezbiterium, zwieńczone dębowym orłem i ośmioboczna chrzcielnica z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Tysilio A Grade II Listed Building in Llantysilio, Denbighshire.