Llantrisant – kościół św Piotra, Pawła i Jana

Historia

Kościół św Piotra, Pawła i Jana w Llantrisant powstał w XIV wieku. W XV i XVI stuleciu został znacząco rozbudowany, między innymi wzniesiono wówczas wieżę. Wyryta w nawie data z 1593 rokiem oznacza jednak bardziej królewską wizytę niż kolejną przebudowę. Renowację wiktoriańską kościół przeszedł w drugiej połowie XIX wieku.

Architektura

Kościół składa się z szerokiej nawy na planie prostokąta, węższego i krótszego prezbiterium, także na planie prostokąta, masywnej wieży po stronie zachodniej i kruchty południowej. Wieża zwieńczona jest ozdobnym krenelażem i posiada wieżyczkę komunikacyjną po stronie południowo – wschodniej. Po południowej stronie nawy znajduje się ryzalit, który prawdopodobnie mieścił wewnętrzne schody na piętro lektorium, oddzielającego nawę od prezbiterium. Okna zostały w większości odnowione lub wymienione w XIX wieku. Późnośredniowieczne okno z maswerkiem znajduje się we wschodniej ścianie prezbiterium. Wewnątrz na południowej ścianie chóru umieszczono dużą piscinę z baldachimem zwieńczonym trójliściem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saints Peter, Paul and John A Grade I Listed Building in Llantrisant Fawr, Monmouthshire.