Llantrisant – kościół św Piotra, Pawła i Jana

Historia

   Kościół św Piotra, Pawła i Jana w Llantrisant zbudowany został w XIV wieku. Na przełomie XV i XVI stulecia został znacząco powiększony, między innymi wzniesiono wówczas wieżę oraz południową kruchtę. Być może jakieś prace budowlane prowadzone były w 1593 roku, gdyż taka data wyryta została w nawie, lecz bardziej prawdopodobne jest, iż upamiętniała ona królewską wizytę. Renowację wiktoriańską kościół przeszedł w drugiej połowie XIX wieku.

Architektura

   Kościół średniowieczny składał się z szerokiej nawy na planie prostokąta, węższego i krótszego prezbiterium, także na planie prostokąta, masywnej, czworobocznej wieży po stronie zachodniej i kruchty południowej. Wieża zwieńczona została ozdobnym krenelażem i otrzymała wieżyczkę komunikacyjną po stronie południowo – wschodniej. Po południowej stronie nawy umieszczono ryzalit, który prawdopodobnie mieścił wewnętrzne schody na piętro lektorium, oddzielające wewnątrz nawę od prezbiterium. Pierwotne, XIV-wieczne okna najpewniej były niezbyt duże, ostrołuczne, zwieńczone trójliśćmi. Pod koniec XV wieku część z nich została powiększona w stylistyce późnogotyckiej. W środku na południowej ścianie chóru umieszczono dużą piscinę z baldachimem zwieńczonym trójliściem.

Stan obecny

   Kościół uniknął większych nowożytnych ingerencji w bryłę budowli, zachowując średniowiecznych układ. Okna zostały w większości odnowione lub wymienione w XIX wieku. Późnośredniowieczne okno z maswerkiem znajduje się we wschodniej ścianie prezbiterium, a okno z początku XIV wieku w ścianie południowej prezbiterium. Przetrwała także piscina w wnętrzu budowli.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saints Peter, Paul and John A Grade I Listed Building in Llantrisant Fawr, Monmouthshire.