Llantilio Crossenny – kościół św Teilo

Historia

Kościół św. Teilo prawdopodobnie został wzniesiony w XII wieku. W okresie średniowiecza Llantilio Crossenny  było siedzibą biskupów Llandaff, co zaowocowało niezwykłą skalą rozbudowy świątyni. W XIII stuleciu powiększono budowlę o nawę i wieżę, a w XIV wieku przebudowano prezbiterium i dobudowano północną kaplicę. W XV wieku korpus świątyni przebudowano na bazylikę z dwoma nawami bocznymi i clerestorium oświetlającym nawę główną. W 1708 roku do wieży została dodana iglica, a okna okna nawy południowej zostały zmodernizowane w 1857 roku, podczas wiktoriańskiej renowacji.

Architektura

Kościół został wzniesiony z czerwonego piaskowca, od XV wieku składał się z trójnawowego korpusu w formie pięcioprzęsłowej bazyliki, dwóch ramion transeptu, środkowej wieży i prezbiterium, zbudowanych na planie krzyża. Od strony północnej do transeptu przystawiona została w XIV wieku prostokątna kaplica. Zachodnią fasadę poprzedzono kruchtą, po której obu stronach widać wąskie, podłużne ostrołukowe okna, należące do najstarszej fazy rozwoju świątyni. Wschodnia strona kościoła zakończona jest czworobocznym prezbiterium z pojedynczym, dużym, gotyckim oknem z XIV wieku. Centralnie położona na przecięciu naw wieża, posiada z każdej strony biforium, z każdym otworem zwieńczonym trójliściami. Jedynie okno zachodnie jest częściowo przysłonięte przez podwyższoną nawę główną. Okna naw bocznych i clerestorium zostały w większości wymienione w trakcie XIX-wiecznej renowacji.

Stan obecny

Kościół w Llantilio Crossenny jest jednym z najwspanialszych średniowiecznych budynków sakralnych na terenie Walii, zarówno ze względu na doskonały stan zachowania, jak i niezwykłą skalę budowy, kontrastującą z niewielką miejscowością. Świątynia wciąż pełni funkcje sakralne, lecz udostępniona jest także do zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Teilo A Grade I Listed Building in Llantilio Crossenny, Monmouthshire.