Llanstephan – kościół św Stefana

Historia

   Kościół w Llanstephan został wzniesiony w XIII wieku. Został rozbudowywany w XIV wieku o prezbiterium i wieżę, a następnie przebudowany w XV wieku i na przełomie XV i XVI stulecia. Dalsze prace w kościele prowadzono w XVII wieku, kiedy to między innymi wymieniono strop w prezbiterium. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację kościoła.

Architektura

   Kościół średniowieczny był budowlą orientowaną, składającą się z prostokątnej nawy, węższego prezbiterium, także na planie prostokąta oraz niskiej, przysadzistej wieży na planie kwadratu po stronie zachodniej. W jej południowej ścianie pierwotnie znajdowało się wejście osadzone w ostrołukowym portalu. Główne wejście do kościoła znajdowało się od południa w nawie, a kolejny ostrołukowy portal prowadził także od południa do prezbiterium. Pierwotne okna były zapewne niedużymi wąskimi prześwitami, u schyłku średniowiecza powiększonymi do dwudzielnych okien zwieńczonych trójliśćmi. Jeszcze bardziej wyróżnione zostało oświetlające główny ołtarz okno wschodnie: ostrołuczne, z trójdzielnym maswerkiem zwieńczonym sześcioma małymi prześwitami.

Stan obecny

   Nowożytnym dodatkiem do średniowiecznej bryły kościoła jest kruchta, przylegająca do nawy od południa, wymianie uległa także drewniana więźba dachowa. Z pierwotnego detalu architektonicznego warte wyróżnienia są dwa XV-wieczne okna w nawie od południa oraz okno we wschodniej ścianie prezbiterium w stylu gotyku wertykalnego, datowane na lata 1430-1450.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Steffan, Llanstephan.