Llanstephan – kościół św Stefana

Historia

   Kościół w Llanstephan został wzniesiony w XIII wieku. Został rozbudowywany w XIV wieku o prezbiterium i wieżę, a następnie przebudowany w XV wieku i na przełomie XV i XVI stulecia. Dalsze prace w kościele prowadzono w XVII wieku, kiedy to między innymi wymieniono strop w prezbiterium. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację kościoła.

Architektura

   Kościół średniowieczny był budowlą orientowaną, składającą się z prostokątnej nawy, węższego prezbiterium, także na planie prostokąta oraz niskiej, przysadzistej wieży na planie kwadratu po stronie zachodniej, z elewacjami przedzielonymi dwoma gzymsami kordonowymi. W jej południowej ścianie o grubości 1,4 metra, pierwotnie znajdowało się wejście osadzone w ostrołukowym portalu. Główne wejście do kościoła znajdowało się od południa w nawie, a kolejny ostrołukowy portal prowadził także od południa, do prezbiterium. Pierwotne okna były zapewne niedużymi wąskimi prześwitami, u schyłku średniowiecza powiększonymi do dwudzielnych okien zwieńczonych trójliśćmi. Jeszcze bardziej wyróżnione zostało oświetlające główny ołtarz okno wschodnie: ostrołuczne, z trójdzielnym maswerkiem zwieńczonym sześcioma małymi prześwitami.

Stan obecny

   Nowożytnym dodatkiem do średniowiecznej bryły kościoła jest kruchta, przylegająca do nawy od południa, wymianie uległa także drewniana więźba dachowa. Z pierwotnego detalu architektonicznego warte wyróżnienia są dwa XV-wieczne okna w nawie od południa oraz okno we wschodniej ścianie prezbiterium w stylu gotyku wertykalnego, datowane na lata 1430-1450.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, III County of Radnor, London 1913.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Steffan, Llanstephan.