Llanstephan – kościół św Stefana

Historia

Kościół w Llanstephan został wzniesiony w XIII wieku. Został rozbudowywany w XIV wieku o prezbiterium i wieżę, a następnie przebudowany w XV stuleciu. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną, składającą się z prostokątnej nawy, węższego prezbiterium, także na planie prostokąta, wieży po stronie zachodniej i kruchty przylegającej do nawy od południa. Kwadratowa wieża jest dość niska, przysadzista, pochodzi z XIV wieku, lecz została przebudowana w XVI stuleciu. W jej południowej ścianie znajduje się zamurowany ostrołukowy portal. Główne wejście do kościoła znajduje się od południa w nawie, kolejny ostrołukowy portal prowadzi także od południa do prezbiterium. Z detalu architektonicznego warte wyróżnienia są dwa XV-wieczne okna z maswerkami w nawie od południa oraz okno we wschodniej ścianie prezbiterium w stylu gotyku wertykalnego, datowane na lata 1430-1450.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Steffan, Llanstephan.