Llansteffan – kościół św Szczepana

Historia

Pierwszy kościół w Llansteffan prawdopodobnie został wzniesiony około 650 roku przez świętego Ystyffana. W czasach normańskich, około 1112 roku, został przebudowany i przyznany zakonowi joannitów w Slebech około 1170 roku przez Geoffrey’a Marmiona. Dotacja obejmowała łowisko oraz prom przez rzekę i została potwierdzona w latach 1231-1247, 1328. Po rozwiązaniu zakonu kościół przeszedł w ręce Korony, a następnie pod patronat prywatny. W 1700 roku została dobudowana północna kaplica Lloydów z  Lacques, nawiązująca stylistycznie do reszty budowli. W XIX i na początku XX wieku kościół został odnowiony. Kolejne remonty przeprowadzono w latach 1995-1997, kiedy zostały wymienione wszystkie dachy.

Architektura

Zbudowany z wapiennego gruzu kościół składa się z prostokątnej nawy głównej o trzech przęsłach, prostokątnego prezbiterium o dwóch przęsłach, transeptu północnego i południowego, kaplicy północnej z trzema przęsłami, kruchty po stronie południowej i wieży zachodniej o trzech kondygnacjach. Najstarszą częścią jest nawa główna pochodząca z XII-XIII wieku. Z XIV stulecia pochodzi zachodnia część prezbiterium i południowa kruchta, natomiast XV-wieczne są ramiona transeptu i piscina w południowej ścianie prezbiterium. Czworoboczna wieża po stronie zachodniej powstała pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem, a od północno – wschodniej strony posiada wieżyczkę z klatką schodową. Wnętrze kościoła pierwotnie pokryte było ściennymi polichromiami z których pozostały już tylko niewielkie fragmenty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Stephen’s church, Llansteffan.