Llansannor – kościół św Senwyra

Historia

   Kościół w Llansannor po raz pierwszy pojawił się w źródłach historycznych w 1180 roku, jako własność opactwa Tewkesbury, lecz prawdopodobnie wówczas był jeszcze niewielką kaplicą. Do XIII wieku odnotowywany był w posiadaniu lordów Glamorgan, za których został powiększony o prezbiterium. Na początku XVI wieku dobudowana została wieża oraz kruchta. W XVII i XIX wieku przeprowadzono wiktoriańską renowację zabytku.

Architektura

   Kościół u schyłku średniowiecza składał się z prostokątnej w planie nawy z XII wieku i krótszego, lecz niewiele węższego prezbiterium dobudowanego w kolejnym stuleciu. Od strony zachodniej znajdowała się smukła wieża pochodząca z XVI wieku, zaś południowe wejście do nawy prowadziło przez późnogotycką kruchtę. Wnętrze przykryte zostało otwartą więźbą dachową zarówno nad nawą jak i prezbiterium.

Stan obecny

   Kościół jest obecnie budowlą składającą się z elementów z wielu różnych epok. Nowożytnym dodatkiem z pewnością są trójkątne szczyty i dach wieńczący wieżę, także wszystkie okna zostały przekształcone w czasie wiktoriańskiej przebudowy. Z powodu przebicia w XIX wieku nowego otworu po stornie południowej, poszerzeniu ulec musiała także arkada tęczy. Wewnątrz nawy zachowała się drewniana więźba dachowa z XV wieku oraz chrzcielnica i bardzo dobrze zachowany nagrobek rycerza z XIV stulecia. Na południowej ścianie dojrzeć można fragment polichromii przedstawiającej św. Krzysztofa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Senwyr A Grade I Listed Building in Penllyn, Vale of Glamorgan.
Strona internetowa wikipedia.org, St Senwyr’s Church.