Llanmihangel – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała w Llanmihangel zbudowany został w XIII wieku, przy czym pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1254 roku. W XV wieku dobudowana została wieża po stronie zachodniej. W XIX stuleciu kościół przeszedł wiktoriańską renowację, a w 1909 roku od strony północnej przy wieży dobudowano mniejszą wieżyczkę komunikacyjną.

Architektura

   Kościół pod koniec średniowiecza składał się z nawy na planie prostokąta i krótkiego, czworobocznego prezbiterium od strony wschodniej. Stronę zachodnią zamknęła XV-wieczna wieża o zwieńczeniu w postaci wydatnego przedpiersia osadzonego na wspornikach, prawdopodobnie dopiero później przykrytego dachem namiotowym. Południowy portal wejściowy do nawy pierwotnie nie był osłonięty żadnym aneksem. Okna oświetlające nawę i prezbiterium w XIII i XIV wieku miały formę wąskich prześwitów zwieńczonych trójliśćmi, w XV wieku powiększonych w stylistyce późnogotyckiej. Jak zwykle najokazalszą formę otrzymało wschodnie okno oświetlające ołtarz, posiadające ostrołucznie zamknięte ościeże wypełnione kunsztownym maswerkiem.

Stan obecny

   Kościół zachował średniowieczne mury nawy, prezbiterium i wieży, lecz nie uniknął przekształceń z których najbardziej rzucającymi się w oczy jest dostawienie nowożytnej kruchty i wieżyczki schodowej. Wewnątrz świątyni zachowała się dębowa XV-wieczna więźba dachowa, romańska piscina w południowej ścianie prezbiterium i XIII-wieczna chrzcielnica w nawie. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się podstawa średniowiecznego krzyża, a za zachodnim krańcem cmentarza znajduje się studnia św. Anny o średniowiecznej metryce, ze schodami prowadzącymi do wody i rzeźbioną postacią kobiety.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britainexpress.com, Llanmihangel, St Michael Church.
Strona internetowa waymarking.com, St Michael’s – Medieval Church – Llanmihangel, Vale of Glamorgan, Wales.