Llanmaes – kościół św Cattwga

Historia

Kościół św. Cattwga w Llanmaes powstał w XIII wieku na miejscu wcześniejszej świątyni z V lub VI wieku. Najwcześniejsza informacja źródłowa o nim pochodzi z 1254 roku. W 1632 roku dobudowana została wieża po stronie zachodniej, a w XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną renowację kościoła.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i węższego oraz krótszego prezbiterium, wzniesionego także na planie prostokąta. Od zachodu znajduje się nowożytna wieża z XVII wieku na planie kwadratu, a pośrodku południowej ściany nawy kruchta z XIX wieku. Do północnej ściany prezbiterium dobudowana została zakrystia. Wewnątrz zachowała się normańska chrzcielnica z XII wieku i lektorium oddzielające nawę od prezbiterium, którego górna część pochodzi z XV wieku. Na północnej ścianie widoczne są fragmenty polichromii przedstawiającej św. Jerzego.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego