Llanmadoc – kościół św Madoca

Historia

Kościół św. Madoca w Llanmadoc został wzniesiony w XII lub XIII wieku na miejscu wczesnochrześcijańskiej świątyni z końca V lub początku VI wieku. Miejscowość, a wraz z nią kościół, od 1156 roku była własnością zakonu templariuszy. Po kasacie zakonu w XIV wieku, Llanmadoc przeszło na własność joannitów. Kościół został znacząco przebudowany w XIX wieku.

Architektura

Wzniesiony z piaskowca kościół składa się z prostokątnej nawy, krótszego i węższego, prostokątnego prezbiterium, wieży od strony zachodniej i kruchty przy południowym wejściu do nawy. Jedyne pierwotne, średniowieczne okno zachowało się w południowej ścianie prezbiterium. Jest wąskie, podłużne i zwieńczone trójliściem. Pozostałe otwory okienne zostały przekształcone w XIX stuleciu. Wieża została wzniesiona na planie kwadratu, obecnie jest dość niewysoka, dlatego niektórzy autorzy sugerują iż nie została zrekonstruowana w XIX wieku do pełnej wysokości. Posiada jedynie jedno szczelinowe okno po stronie zachodniej. W parapet okna kościoła wbudowano kamień z inskrypcjami z VI wieku, kolejny kamień z VII-IX wieku znaleźć można w ścianie zachodniej. Wewnątrz świątyni zachowały się także fragmenty średniowiecznych polichromii ściennych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Llanmadoc Church of St Madoc.