Llanmadoc – kościół św Madoca

Historia

   Kościół św. Madoca w Llanmadoc został wzniesiony w XII lub XIII wieku na miejscu wczesnochrześcijańskiej świątyni z końca V lub początku VI wieku. Miejscowość, a wraz z nią kościół, od 1156 roku była własnością zakonu templariuszy. Po kasacie zakonu w XIV wieku, Llanmadoc przeszło na własność joannitów. Kościół został znacząco przebudowany w latach 1865-1866.

Architektura

   Wzniesiony z piaskowca kościół, u schyłku średniowiecza składał się z prostokątnej w planie nawy, krótszego i węższego, prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, smukłej wieży od strony strony zachodniej i kruchty przy południowym wejściu do nawy. Wieża została wzniesiona na planie kwadratu i zwieńczona ozdobnym krenelażem osadzonym od północy i południa na wystających z lica ścian wspornikach. Elewacje wieży przepruto jedynie pojedynczym szczelinowym oknem od zachodu i jednym od północy. Pozostałe okna nawy i prezbiterium także pierwotnie były wąskie i podłużne, ale zwieńczone trójliściami.

Stan obecny

   Jedyne pierwotne, średniowieczne okno kościoła zachowało się w południowej ścianie prezbiterium.  Pozostałe otwory okienne zostały przekształcone w XIX stuleciu.  Wieża obecnie jest dość niewysoka, dlatego niektórzy autorzy sugerują iż nie została zrekonstruowana w XIX wieku do pełnej wysokości. W parapet okna nawy kościoła wbudowano kamień z inskrypcjami z VI wieku, kolejny kamień z VII-IX wieku znaleźć można w ścianie zachodniej. Wewnątrz świątyni zachowały się także fragmenty średniowiecznych polichromii ściennych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Llanmadoc Church of St Madoc.