Llanllowell – kościół św Llywela

Historia

   Kościół św. Llywela w Llanllowell prawdopodobnie sięga korzeniami XIII wieku. W XV wieku został lekko przebudowany w stylistyce późnogotyckiej (angielskiego gotyku wertykalnego). W latach 1871 – 1872 został natomiast poddany wiktoriańskiej renowacji prowadzonej pod nadzorem Johna Pritcharda.

Architektura

   Kościół zbudowano jako małą i prostą budowlą na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, z kruchtą od strony południowej, w której wnętrzu umieszczono dwie kamienne, średniowieczne ławy. U dołu po stronie wschodniej i zachodniej korpus zaopatrzono w ukośny cokół. Pierwotne okna kościoła były bardzo małe, praktycznie szczelinowe (ściana zachodnia) oraz lancetowate (ściana północna), jedynie od wschodu ołtarz oświetlało bardziej okazałe okno z trzem prześwitami zwieńczonymi trójliśćmi. Wewnątrz część zachodnią od wschodniej, przeznaczonej dla kapłana, oddziałało lektorium, na którego balkon prowadziły schody osadzone w południowym ryzalicie z małym otworem, dobudowanym w XV wieku. W okresie tym przepruto także południowo – wschodni portal dla księdza oraz przepruto większe okna dwudzielne zwieńczone łukami w ośle grzbiety i wypełnione pięcioliściami.

Stan obecny

   Zachodnia fasada kościoła św. Llywela zachowała do dziś małe, szczelinowe okno o metryce wczesnośredniowiecznej. Po stronie południowej znajdują się dwa okna w stylu gotyku wertykalnego, odnowione w XIX wieku, oryginalny XV-wieczny wąski portal do prezbiterium oraz kamienny występ mieszczący wewnątrz schody. Wschodnia ściana posiada kolejne, przekształcone w XIX stuleciu okno. Północna strona oprócz okien z epoki wiktoriańskiej, zachowała także jeden niewielki otwór z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Llywel A Grade II Listed Building in Llantrisant Fawr, Monmouthshire.