Llangybi – zamek Tregrug

Historia

   Początki drewnianego zamku Tregrug w formie motte and bailey, sięgają XIII wieku, kiedy tutejsze ziemie przeszły w ręce rodziny de Clare. Budowa murowanej warowni prawdopodobnie zaczęła się pod koniec XIII lub na początku XIV stulecia, możliwe iż z inicjatywy Bogo de Clare. Prace zapewne nie były ukończone w 1314 roku, kiedy to Gilbert de Clare zginął w bitwie ze Szkotami pod Bannockburn. Następnie zamek znajdował się w posiadaniu rodziny Despenserów, był też atakowany w trakcie walijskiego buntu Llywelyna Brena w 1316 roku. Po przejściu w posiadanie Korony został sprzedany w 1554 roku rodzinie Williams z Usk. Podczas angielskiej wojny domowej zrujnowany już zamek został ponownie wzmocniony i utrzymywany przez rojalistę Sir Trevora Williamsa. W wyniku tego po zakończeniu wojny Tregrug został rozebrany z nakazu Parlamentu, w obawie przed ponownym wykorzystaniem militarnym.

Architektura

   Zamek składał się z otoczonego murem obronnym, ogromnego dziedzińca o wymiarach 160×80 metrów i planie zbliżonym do trapezu. Wjazd na jego teren odbywał się przez południowo – zachodnią bramę, składającą się z dwóch cylindrycznych baszt flankujących centralny przejazd, o grubości ścian dochodzącej do 3 metrów. Od strony wewnętrznej posiadała ona dwie cylindryczne wieżyczki komunikacyjne. Druga, mniejsza, ale także dwubasztowa brama znajdowała się w kurtynie południowo – wschodniej muru. W północno – zachodniej części zamku znajdował się prostokątny w planie donżon o długości boku 10,4 metra z dwoma wieżyczkami w narożnikach wschodnich i dobudowaną półcylindryczną wieżą od zachodu.  Ponadto mur obronny wzmacniały jeszcze cztery kolejne okrągłe i półokrągłe baszty.

Stan obecny

   Do chwili obecnej z zamku przetrwały fragmenty wschodniej bramy, której południowa baszta sięga 5 metrów wysokości, fragmenty murów obwodowych o wysokości od 1 do 5 metrów i relikty donżonu. Cały teren jest gęsto porośnięty roślinnością i wymaga prac renowacyjnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa castlewales.com, Llangibby Motte & Castle.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Llangibby Castle.