Llangybi – kościół św Cybi

Historia

   Kościół w Llangybi prawdopodobnie powstał w XIII lub XIV wieku, z wieżą dodaną nieco później niż nawa i prezbiterium. W XV wieku został przebudowany, kiedy to wstawiono okna w stylu gotyku wertykalnego. Jego wyposażenie wymieniono około 1700 roku, lecz sam budynek nie był gruntownie remontowany aż do lat 1909-1910, kiedy to wzniesiono także południową zakrystię.

Architektura

   Kościół początkowo składał się z prostokątnej, podłużnej nawy i niższego oraz krótszego, ale posiadającego mniej więcej tą samą szerokość, prostokątnego prezbiterium. Wieża po stronie zachodniej, lekko wtopiona w korpus, prawdopodobnie dostawiona została pod koniec średniowiecza.
   Wieżę wzniesiono na planie kwadratu. Posiada dwa piętra, gotyckie biforium z każdej strony na górnej kondygnacji (zamknięte łukami w ośle grzbiety)  i zwieńczona jest ozdobnym krenelażem. W jej zachodniej ścianie umieszczono główne wejście prowadzące do podwieżowej kruchty i dalej pod ostrołukową arkadą do nawy. Szeroką arkadą o bardzo lekkim ostrołuku oddzielono też nawę od prezbiterium.
   Drugi portal wejściowy mieścił się w zachodniej części ściany południowej nawy, umieszczony na zachód od dwóch dużych gotyckich, ostrołukowych okien. Podobne okno znalazło się także we wschodniej ścianie prezbiterium i od strony północnej. W południowej ścianie prezbiterium przepruto również potrójne okno zwieńczone trójliśćmi.

Stan obecny

   Kościół zachował mury bryły pierwotnej budowli oraz elementy detalu architektonicznego z okresu późnego gotyku, przy czym okna południowe w nawie zostały gruntownie odnowione w XX wieku, a jedno z okien w prezbiterium przekształcone. Całkowicie współczesnym elementem jest zakrystia po stronie południowej. Wewnątrz kościoła zachowały się średniowieczne polichromie ścienne z połowy XV wieku, częściowo przykryte przez dopisane w XVII wieku inskrypcje.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Cybi A Grade II Listed Building in Llangybi, Monmouthshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Cybi’s church, Llangybi.