Llangybi – kościół św Cybi

Historia

Kościół w Llangybi prawdopodobnie powstał w XIII lub XIV wieku, z wieżą dodaną nieco później niż nawa i prezbiterium. W XV wieku został przebudowany, z tego okresu pochodzą okna w stylu gotyku wertykalnego. Jego wyposażenie wymieniono około 1700 roku, lecz sam budynek nie był gruntownie remontowany aż do lat 1909-1910, kiedy to wzniesiono także południową zakrystię.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej, podłużnej nawy i krótszego oraz mniejszego prezbiterium. Z zachodniej części nawy wyrasta, lekko w nią wtopiona, wieża. W jej zachodniej ścianie znajduje się główne wejście prowadzące do podwieżowej kruchty i dalej pod ostrołukową arkadą do nawy. Wieżę wzniesiono na planie kwadratu, posiada dwa piętra, gotyckie biforium z każdej strony na górnej kondygnacji  i zwieńczona jest ozdobnym krenelażem. Ściana południowa nawy posiada zamurowany ostrołukowy portal i dwa duże gotyckie, ostrołukowe okna, odnowione w XX wieku. Podobne okno znajduje się także we wschodniej ścianie prezbiterium i od strony północnej. W południowej ścianie prezbiterium, obok współczesnej zakrystii, widoczne jest potrójne okno zwieńczone trójliściami. Wewnątrz kościoła zachowały się średniowieczne polichromie ścienne z połowy XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Cybi A Grade II Listed Building in Llangybi, Monmouthshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Cybi’s church, Llangybi.