Llangelynnin – kościół św Celynnina

Historia

Kościół został wzniesiony w XIII wieku, a następnie gruntownie odrestaurowany i prawdopodobnie rozbudowany pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w dokumencie z 1254 roku. W XVII stuleciu dobudowana została kruchta z dzwonnicą. Mniejsze renowacje budynek przeszedł w XIX i XX wieku.

Architektura

Pierwotny budynek kościoła był zapewne mniejszy niż dzisiejszy, lecz składał się tak jak obecnie z prostokątnej nawy i prezbiterium, tworzących jedną całość i przykrytych jednym dachem. W XV i XVI wieku ściany zostały podwyższone, a budynek powiększony w kierunku zachodnim. Wymieniono wtedy również dach, obecny został wydatowany dendrochronologicznie na lata 1502-1539. Kruchta po stronie południowej jest dodatkiem już nowożytnym. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddzielało lektorium, to zachowane obecnie posiada tylko niektóre fragmenty średniowieczne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Celynnin’s church, Llangelynnin.