Llangelynnin – kościół św Celynnina

Historia

   Kościół został wzniesiony w XIII wieku, a następnie gruntownie odrestaurowany i prawdopodobnie rozbudowany pod koniec XV lub na początku XVI wieku. Po raz pierwszy wzmiankowany był w dokumencie z 1254 roku. W XVII stuleciu dobudowana została kruchta z małą dzwonnicą. Mniejsze renowacje budynek przeszedł w XIX i XX wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono na opadającym ku morzu terenie, pomiędzy przybrzeżnym szlakiem a skarpami. Pierwotny budynek był zapewne mniejszy niż dzisiejszy, lecz składał się tak jak obecnie z prostokątnej nawy i prezbiterium, tworzących jedną, salową całość i przykrytych wspólnym dachem. Wejście do niego prowadziło poprzez prosty, ostrołucznie zamknięty portal północny.
   W XV i XVI wieku ściany zostały podwyższone, a budynek powiększony w kierunku zachodnim, uzyskując 27,4 metrów długości i 6,4 metra szerokości. Zapewne poszerzeniu uległy wówczas okna, z wąskich prawie szczelinowych, na jedno i dwudzielne, zamknięte trójliśćmi, wstawione w czworoboczne ościeża. Wymieniono również dach i więźbę dachową (obecna została wydatowana dendrochronologicznie na lata 1502-1539). Wewnątrz nawę od prezbiterium oddzielało lektorium.

Stan obecny

   Kruchta po stronie południowej obecnego kościoła jest dodatkiem już nowożytnym, choć można spotkać opinie o jej późnośredniowiecznym pochodzeniu. Duża część okien została przekształcona w XVIII i XIX wieku, lecz zachowało się późnogotyckie okno południowe i szczelinowy otwór zachodni, być może z XIII wieku. Wewnątrz widoczna jest późnośredniowieczna więźba dachowa. Obecnie zachowane lektorium posiada tylko niektóre fragmenty średniowieczne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire. County of Merioneth, London 1921.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.