Llangelynnin – kościół św Celynnina

Historia

Początki kościoła św. Celynnina w Llangelynnin sięgają XII lub XIII wieku, kiedy to zapewne powstała jego dzisiejsza nawa. W XIV i XV stuleciu świątynia była stopniowo rozbudowywana, wpierw o prezbiterium, a następnie o północny transept zwany Capel Meibion, czyli kaplicą mężczyzn. Powstała ona aby mężczyźni mogli uczestniczyć we mszy w miejscu oddzielonym od kobiet, albo z powodu chęci oddzielenie obcych przybyszów lub chorych. W XVI wieku dobudowano także południowe ramię transeptu jednak zostało ono rozebrane w XIX stuleciu. Gruntowną renowację kościół przeszedł w 1932 i 1987 roku.

Architektura

Pierwotnie kościół składał się z pojedynczej, salowej nawy na planie prostokąta. Zapewne w XIV wieku dobudowane zostało prezbiterium, lecz nie wyróżnia się ono z bryły zewnętrznej i przykryte jest wspólnym dachem siodłowym z nawą. W XV wieku dobudowane zostało północne ramię transeptu czy kaplica, a stulecie później, już nieistniejące, południowe ramię. W XV stuleciu wzniesiono także kruchtę przy południowo – zachodnim wejściu do nawy z nietypowym otworem w ścianie do podglądania (squint window). Jedynie okno po wschodniej stronie zachowało średniowieczną formę z XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa wikipedia.org, Llangelynnin.