Llangattock Vibon Avel – kościół św Kadoka

Historia

   Wieża kościoła św Kadoka w Llangattock Vibon Avel powstała w XV wieku, jednak nie wiadomo dokładnie z jakiego okresu pochodzi reszta budowli, z powodu późniejszej przebudowy dokonanej w latach 1852-1853 i w 1866 roku. W 1875 roku dobudowana została nawa północna, a prezbiterium lekko przedłużone.

Architektura

   Obecnie kościół składa się z trójprzęsłowej nawy głównej z nawą północną, trójprzęsłowego prezbiterium z małym transeptem po stronie południowej i kruchty dla księdza we wschodnim narożniku. Do południowo – zachodniej strony nawy dostawiona jest wieża, jedyny pewny element budowli, który pochodzi z okresu średniowiecza, choć nawa i prezbiterium także mogą zawierać w sobie pierwotne elementy. Wieża powstała na planie kwadratu, mieści w przyziemiu kruchtę i zwieńczona jest dachem namiotowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Cadoc’s church, Llangattock Vibon Avel.
Strona internetowa wikipedia.org, St Cadoc’s Church, Llangattock Vibon Avel.