Llangattock Lingoed – kościół św Cadoca

Historia

Główne elementy architektoniczne kościoła św. Cadoca wskazują iż został on zbudowany w XV wieku, lecz jego wezwanie i niektóre detale (piscina, arkada w prezbiterium) sugerują, iż mogło to nastąpić dużo wcześniej, może w XIII/XIV wieku. W XIX stuleciu kościół poddano wiktoriańskiej renowacji.

Architektura

Kościół składa się z podłużnej, prostokątnej nawy, prostokątnego lecz węższego i krótszego prezbiterium od strony wschodniej, wieży po stronie zachodniej i kruchty przy południowym portalu wejściowym do nawy. Nawa posiada od strony południowej podwójne i potrójne okna zwieńczone pięcioliściami w prostokątnym obramowaniu. Prezbiterium natomiast jedno prostokątne i jedno ostrołukowe oraz po jednym od strony wschodniej i północnej. Wieża jest czworoboczna, przedzielona gzymsem i zwieńczona krenelażem.  Od strony północno – wschodniej posiada wieżyczkę z klatką schodową. Pomieszczenie z dzwonem otwarte jest na każdą stronę dużym ostrołukowym oknem. Wewnątrz kościoła na południowej ścianie nawy zachował się cenny fresk z XV wieku, przedstawiający św. Jerzego walczącego ze smokiem oraz piscina w prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Cadoc A Grade I Listed Building in Grosmont, Monmouthshire.