Llangar – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół w Llangar prawdopodobnie wzniesiony został w XIII wieku, pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1291 roku. W XV stuleciu został on gruntownie przebudowany lub wzniesiony na nowo. Kolejnych mniejszych przekształceń dokonano w XVI i XVII wieku, kiedy to zmodernizowano niektóre okna i wzniesiono kruchtę. W połowie XIX wieku wybudowano nowy, położony bliżej centrum wsi kościół. Stara świątynia została wówczas opuszczona, dzięki czemu szczęśliwie uniknęła wiktoriańskiej modernizacji. Jej gruntowną renowację przeprowadzono w 1974 roku.

Architektura

   Kościół jest prostą, wiejską budowlą składającą się z prostokątnej nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Od strony południowej do nawy przystawiona została w XVII wieku kruchta. Pierwotne  średniowieczne okno zachowało się jedynie w ścianie wschodniej.
   Wewnątrz po zachodniej stronie nawy kościoła umieszczono emporę z prowadzącymi do niej spiralnymi, kamiennymi schodami. Zachowała się także wyjątkowo cenna więźba dachowa (arch braced roof) z XV wieku oraz zespół średniowiecznych malowideł ściennych. Na ścianie północnej przybierają one formę szeregu rustykalnych ramek, które zapewne zawierały serię obrazów, być może przedstawiających pasję. Obok nich umieszczono obraz nieznanego biskupa. Południowa ściana posiadała wizerunki personifikacji siedmiu grzechów głównych, a poniżej siedmiu cielesnych dzieł miłosierdzia. Był to stosunkowo popularny temat późnośredniowiecznych malowideł naściennych. W Llangar każdy z siedmiu grzechów głównych reprezentowany był przez osobę siedzącą na grzbiecie zwierzęcia. Pozostałe malowidła, między innymi wielkie przedstawienie śmierci, pochodzą już z okresu nowożytnego.
   Najstarszą więźbę dachową tworzą cztery przęsła pośrodku kościoła. Na zachodnim końcu, nad galerią, więźba została zmodernizowana w XVIII wieku, natomiast przy prezbiterium tworzy tak zwany “baldachim honorowy” z XV-wieku, choć część jego materiału jest późniejszego pochodzenia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of All Saints A Grade I Listed Building in Cynwyd, Denbighshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, All Saints church, Llangar.
Strona internetowa wikipedia.org, Llangar Church.