Llanfwrog – kościół św Mwroga i Marii

Historia

Kościół w Llanfwrog został wzniesiony w XIII lub XIV wieku, niestety nie można dokładniej określić daty jego początku. W XV stuleciu został powiększony przez dobudowanie dodatkowej nawy. Gruntowną renowację prezbiterium i nawy przeprowadzono w latach 1869-1870, a wieży na początku XX wieku.

Architektura

Pierwotny kościół składał się z orientowanej, prostokątnej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, stanowiących jedną całość i przykrytych jednym dachem. Nie wiadomo czy kościół już od początku posiadała wieżę, prawdopodobnie została dobudowana w XIV wieku. W XV stuleciu wzniesiono nawę południową o tej samej długości i szerokości co nawa północna. Od strony południowo – zachodniej przy portalu wejściowym znajduje się nowożytna kruchta, jednak wykorzystuje ona drewno z wcześniejszej budowli. Wszystkie okna niestety zostały przebudowane w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mwrog, Llanfwrog.