Llanfrynach – kościół św Brynacha

Historia

Kościół pod wezwaniem Brynacha, świętego Irlandczyka z VI wieku, został wzniesiony w XII stuleciu. Przestał być użytkowany pod koniec XVII wieku, kiedy to został odizolowany od jakiejkolwiek pobliskiej osady. W XIX stuleciu przeprowadzono jego renowację.

Architektura

Budowla składa się z szerokiej, prostokątnej nawy, dużo węższego i niższego prezbiterium od wschodniej strony i wieży po stronie zachodniej. Do południowej ściany nawy przylega kruchta. Wewnątrz zachowały się ślady średniowiecznych polichromii ściennych, drewniana więźba dachowa i rzadkie kamienne ławy datowane na XII wiek po północnej i południowej stronie nawy. Kwadratowy otwór od strony nawy przy łuku prezbiterium dawał możliwość widoku ołtarza zza lektorium. W południowej ścianie prezbiterium znajduje się piscina z niewielkim kwadratowym wgłębieniem, które prawdopodobnie było schowkiem do przechowywania świętych naczyń i szat liturgicznych. Podłoga prezbiterium wyłożona jest płytami nagrobnymi z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Brynach, Llanfrynach.