Llanfilo – kościół św Bilo

Historia

Powstały w XIII lub XIV wieku w Llanfilo kościół nosi wezwanie lokalnej świętej Bilo lub Beilo, lecz znany był również pod wezwaniem św. Milburgi, córki króla Mercji z VII wieku. W 1710 roku przebudowane zostało prezbiterium, a w XIX stuleciu zablokowano zachodnią część budowli, którą używano jako salę szkolną. Przebudowano wówczas także zachodnią wieżę. Gruntowaną renowację kościoła przeprowadzono na początku XX wieku.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej, podłużnej nawy oraz węższego, niższego i krótszego prezbiterium. Od strony zachodniej znajduje się niewysoka wieża, a południowy portal wejściowy chroniony jest kruchtą z XV wieku. Wewnątrz nawa przykryta jest drewnianą, beczkową więźbą dachową z XV wieku zbudowaną z 54 żeber. Zachowało się także późnośredniowieczne lektorium oddzielające nawę od prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Bilo A Grade I Listed Building in Felin-fach (Felin-fâch), Powys.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Bilo , Llanfilo.