Llanfihangel Rogiet – kościół św Michała

Historia

   Kościół w Llanfihangel Rogiet został zbudowany w XIII wieku, a w następnym stuleciu powiększony. Kolejne prace budowlane miały miejsce na przełomie XV i XVI wieku, kiedy to najpewniej wzniesiono wieżę. Gruntowną renowację budowli przeprowadzono na początku XX wieku. W jej trakcie przebudowano, a w zasadzie odbudowano zrujnowaną od połowy XVIII wieku nawę północną, odkrywając przy okazji dwa średniowieczne nagrobki i otwór pozwalający dojrzeć prezbiterium (hagioscope).

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium, nawy północnej o długości równej z nawą główną oraz czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Do południowej ściany nawy dobudowana została kruchta. Wewnątrz nawę od prezbiterium pierwotnie oddzielało lektorium, po którym pozostały jedynie schody prowadzące na jego poddasze.

Stan obecny

   Obecnie kościół w zasadzie prezentuje formę późnogotycką, choć we wschodniej ścianie prezbiterium zachowało się okno z XIV wieku, a nawa północna została odbudowana na początku XX wieku.  Wewnatrz z średniowiecznego wyposażenia i wystroju przetrwała chrzcielnica pochodząca z XII stulecia oraz nagrobki Anny i Jana Martelów z około 1270 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa wikipedia.org, St Michael and All Angels Church, Llanfihangel Rogiet.