Llanfihangel Rogiet – kościół św Michała

Historia

Kościół w Llanfihangel Rogiet został zbudowany w XIII wieku, a w następnym stuleciu powiększony. Gruntowną renowację przeprowadzono na początku XX wieku. W jej trakcie przebudowano nawę północną, odkrywając przy okazji dwa średniowieczne nagrobki i otwór pozwalający dojrzeć prezbiterium (hagioscope).

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy, węższego, prostokątnego prezbiterium, nawy północnej o długości równej z nawą główną oraz wieży po stronie zachodniej. Do południowej ściany nawy dobudowana została kruchta. Wewnątrz nawę od prezbiterium pierwotnie oddzielało lektorium, po którym pozostały jedynie schody prowadzące na jego poddasze. Przetrwała natomiast chrzcielnica pochodząca z XII stulecia oraz nagrobki Anny i Jana Martelów z około 1270 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, St Michael and All Angels Church, Llanfihangel Rogiet.