Llanfihangel Nant Brân – kościół św Michała

Historia

   Początki kościoła św. Michała w Llanfihangel Nant Brân nie są znane, przypuszczać jedynie można, iż został on zbudowany jako prosta wiejska świątynia w XIII wieku, w okresie intensywnego rozwoju walijskiej sieci parafialnej. Wieża kościoła została zbudowana w XVI wieku przy nawie, która została całkowicie przebudowana w 1882 roku.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się prawdopodobnie z prostokątnej nawy i niewydzielonego zewnętrznie prezbiterium, które przykryte były wspólnym dachem dwuspadowym. Oryginalne okna były raczej wąskimi prześwitami, prawdopodobnie zwieńczonymi trójliśćmi, być może zgrupowanymi w dwudzielne okna jak zachowany otwór w ścianie południowej. Na przełomie XV i XVI wieku zostały przekształcone w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Wejście prowadziło przez prosty, ostrołukowy portal po stronie południowej, później poprzedzony kruchtą. Dobudowana w XVI wieku wieża otrzymała masywną, niską i przysadzistą formę, z kwadratową wieżyczką na klatkę schodową od strony południowo – wschodniej. Wieża otwarta została w kierunku nawy ostrołukową arkadą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Michael , Llanfihangel Nant Bran.