Llanfihangel Nant Brân – kościół św Michała

Historia

Początki kościoła św. Michała w Llanfihangel Nant Bran nie są znane. Wieża kościoła została zbudowana w XVI wieku przy nawie, która została całkowicie przebudowana w 1882 roku.

Architektura

Pierwotny kościół składał się prawdopodobnie z prostokątnej nawy i niewydzielonego prezbiterium, które tworzyły całość. Okno od wschodniej strony jest dwudzielne, w stylu gotyku wertykalnego, natomiast okno po stronie południowej prezbiterium jest dwudzielne w formie trójliścia. Wejście prowadzi przez prosty, ostrołukowy portal i kruchtę po stronie południowej. Dobudowana w XVI wieku wieża jest masywna, niska, z kwadratową wieżyczką na klatkę schodową od strony południowo – wschodniej. Wieża otwarta jest w kierunku nawy ostrołukową arkadą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Michael , Llanfihangel Nant Bran.