Llanfihangel Din Sylwy – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała w Llanfihangel Din Sylwy po raz pierwszy wspominany był w źródłach z 1254 roku, jednak późnogotycka budowla zbudowana została na początku XV wieku. W połowie XIX wieku kościół musiał znajdować się w bardzo złym stanie, gdyż w trakcie podjętej w 1855 roku renowacji między innymi przemurowano całą zachodnią ścianę nawy.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z krótkiej, prawie kwadratowej nawy o wymiarach 5,5 x 5,1 metra oraz węższego i niższego prezbiterium wielkości 5,1 x 3,6 metra. To ostatnie od wschodu oświetlane było trójdzielnym oknem z maswerkowymi prześwitami zwieńczonymi pięcioliśćmi, a od południa oknem dwudzielnym o podobnym maswerku, przy czym wschodnie było większe i umieszczone w ostrołucznym ościeżu, a mniejsze południowe w czworobocznym. Wschodnie dodatkowo zaopatrzono też w ostrołuczną okapnikową archiwoltę. Nawa od strony północnej i południowej oświetlana była dużo prostszymi, wąskimi oknami ostrołukowymi. Wewnątrz obie części kościoła przykryto otwartą więźbą dachową o półkolistych jętkach.

Stan obecny

   Wejście południowe, podobnie jak przemurowana ściana zachodnia pochodzi z okresu nowożytnego, z czasu XIX-wiecznej renowacji, ale za to przetrwały oryginalne późnogotyckie okna we wschodniej i południowej ścianie prezbiterium. Z pierwotnego wyposażenia kościoła zachowała się późnośredniowieczna chrzcielnica, widoczna jest także oryginalna drewniana więźba dachowa w prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade II Listed Building in Llanddona, Isle of Anglesey.