Llanfihangel Din Sylwy – kościół św Michała

Historia

Kościół św Michała w Llanfihangel Din Sylwy po raz pierwszy wspominany był w źródłach z 1254 roku, jednak obecna budowla pochodzi z XV wieku. W połowie XIX wieku kościół został odnowiony.

Architektura

Kościół składa się z krótkiej nawy oraz starszego, węższego i niższego  prezbiterium. Po stronie wschodniej chór posiada XV-wieczne potrójne okno z pięcioliściem, a po południowej, także XV-wieczne podwójne okno z pięcioliściem, oba w prostokątnych obramowaniach. Nawa od strony północnej i południowej oświetlana jest wąskimi oknami ostrołukowymi. Wejście południowe pochodzi z okresu nowożytnego. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się późnośredniowieczna chrzcielnica, widoczna jest także oryginalna drewniana więźba dachowa.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego