Llanfihangel Din Sylwy – kościół św Michała

Historia

   Kościół św. Michała w Llanfihangel Din Sylwy po raz pierwszy wspominany był w źródłach z 1254 roku, jednak obecna budowla zbudowana została na początku XV wieku. W połowie XIX wieku kościół został odnowiony.

Architektura

   Kościół składał się z krótkiej nawy oraz węższego i niższego prezbiterium. To ostatnie od wschodu oświetlane było trójdzielnym oknem z prześwitami zwieńczonymi pięcioliśćmi, a od południa podobnym oknem dwudzielnym, przy czym oba umieszczone zostały w prostokątnych obramowaniach. Nawa od strony północnej i południowej oświetlana była dużo prostszymi, wąskimi oknami ostrołukowymi.

Stan obecny

   Wejście południowe, podobnie jak przemurowana ściana zachodnia pochodzi z okresu nowożytnego, ale za to przetrwały oryginalne późnogotyckie okna we wschodniej i południowej ścianie prezbiterium. Z pierwotnego wyposażenia kościoła zachowała się późnośredniowieczna chrzcielnica, widoczna jest także oryginalna drewniana więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Michael A Grade II Listed Building in Llanddona, Isle of Anglesey.