Llanfeugan – kościół św Meugana

Historia

   Kościół św. Meugana w Llanfeugan (Llanfigan) ufundowany został około 1272 roku przez Ralpha de Mortimera of Pencelli Castle. Pod koniec XIV wieku powiększony został o nawę północną i kruchtę, a całość przekształcona została w stylistyce dojrzałego gotyku. Kolejne, późnogotyckie zmiany nastąpiły pod koniec XV wieku, gdy między innymi przedłużono wschodnią część kościoła. W XVII wieku szczęśliwie nie przeprowadzono żadnych większych prac budowlanych, wymienione zostało jedynie wyposażenie na nowożytne. Wiktoriańską renowację przeprowadził w 1891 roku architekt S. W. Williams

Architektura

   Kościół pod koniec średniowiecza uzyskał okazałą, rozbudowaną bryłę, składającą się z mocno wydłużonej nawy głównej na rzucie prostokąta, przechodzącej w część prezbiterialną bez wyróżnienia od strony zewnętrznej (całość przykryta była wspólnym dachem dwuspadowym). Po stronie zachodniej kościół otrzymał masywną, wysoką wieżę, z elewacjami przedzielonymi horyzontalnie gzymsami kordonowymi na trzy części i zwieńczoną krenelażem. Jej północno – wschodni narożnik, w którym mieściła się klatka schodowa, dodatkowo nadbudowano do formy wieżyczki, prawdopodobnie o funkcji strażniczo – ostrzegawczej. Po stronie północnej do części nawowej korpusu dostawiono nieco węższą nawę boczną, a przed wejściem południowym usytuowano kruchtę z bocznymi, kamienno – drewnianymi siedziskami wewnątrz.
   W środku nawy rozdzielone zostały czterema profilowanymi arkadami podtrzymywanymi przez dwa filary przyścienne i trzy ośmioboczne w przekroju filary o nietypowych schodkowych kapitelach. Wnętrze przyziemia wieży otworzono na nawę główną ostrołuczną, pozbawioną ozdób arkadą, natomiast część prezbiterialna kościoła (przeznaczona dla księży) najpewniej oddzielona była od nawy (przeznaczonej dla wiernych) drewnianą przegrodą lektorium. Całość korpusu przykryta została drewnianą kolebką.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego wszystkie średniowieczne elementy bryły powstałe od XIII do początku XVI wieku, które nie zostały przysłonięte żadnym nowożytnym aneksem. W jego murach przetrwały okna z XIV wieku (dwa w nawie północnej), oraz okna z końca XV wieku (północne w części prezbiterialnej, cztery południowe w nawie głównej, ale środkowe pomiędzy nimi jest już wynikiem nowożytnej renowacji). Zachował się także późnogotycki portal we wschodniej części ściany południowej, przeznaczony dla miejscowego plebana. Kolebka nad nawą główną pochodzi z okresu późnego średniowiecza, choć jej oszalowanie jest późniejsze.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Meugan A Grade II* Listed Building in Brecon, Powys.