Llanfechell – kościół św Mechella

Historia

   Kościół po raz pierwszy pojawił się w źródłach pisanych w 1254 roku na spisie annat (Norwich Taxation), jednak budowla jest starsza i zapewne powstała w XII wieku. Być może w XIII stuleciu prezbiterium kościoła zostało przedłużone w kierunku wschodnim, lecz istnieje także możliwość, iż jest to wyjątkowo długie prezbiterium XII-wieczne. W XIV stuleciu dobudowano transept południowy, nie wiadomo natomiast z powodu późniejszej modernizacji, kiedy powstał transept północny. Transepty były kiedyś określane jako “Congl Siarad” i służyły jako rodzaj lokalnego sądu, w którym rozstrzygane były miejscowe spory. W XVI wieku dobudowana została wieża, która trzysta lat później otrzymała zwieńczenie w postaci iglicy. Kościół został odrestaurowany w 1840 i ponownie w 1870 roku oraz w latach 90-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół u schyłku średniowiecza składał się z podłużnej, prostokątnej w planie nawy i także prostokątnego, długiego prezbiterium, które były najstarszymi elementami budowli. Od strony północnej i południowej przy nawie umieszczony zostały krótkie i niewielkie ramiona transeptu. Południowe wejście do nawy poprzedzała kruchta, prawdopodobnie o późnośredniowiecznej metryce. Zachodnią stronę zajęła w XVI wieku czworoboczna wieża o czteropoziomowych elewacjach rozdzielonych uskokami muru, zwieńczona przedpiersiem i krenelażem. Być może kościół z XII wieku posiadał jeszcze centralną wieżę ponad przecięciem naw, o czym świadczyć by mogły łączenia murów.

Stan obecny

   Kościół św Mechella jest dziś wyjątkowo okazałą średniowieczną budowlą, jak na wiejskie świątynie parafialne północnej Walii. Jego mury częściowo sięgają aż XII wieku (nawa i co najmniej zachodnia część prezbiterium), a pozostałe elementy pochodzą z okresu gotyckiego. Nowożytne przekształcenia skupiły się głównie na wiktoriańskim odnowieniu okien. Wewnątrz nawy i prezbiterium zachowała się XV-wieczna więźba dachowa (arch-braced roof). Ponadto warta uwagi jest XII-wieczna ambona w zachodniej części nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mechell, A Grade II Listed Building in Llanfechell, Isle of Anglesey.