Llanfechell – kościół św Mechella

Historia

Kościół po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych w 1254 roku na spisie annat (Norwich Taxation), jednak budowla jest starsza i zapewne pochodzi z XII wieku. Być może w XIII stuleciu prezbiterium kościoła zostało przedłużone w kierunku wschodnim, lecz istnieje także możliwość, iż jest to wyjątkowo długie prezbiterium XII-wieczne. W XIV stuleciu dobudowano transept południowy, nie wiadomo natomiast z powodu późniejszej modernizacji, kiedy powstał transept północny. Transepty były kiedyś określane jako “Congl Siarad” i służyły jako rodzaj lokalnego sądu, w którym rozstrzygane były miejscowe spory. W XVI wieku dobudowana została wieża, która trzysta lat później otrzymała zwieńczenie w postaci iglicy. Kościół został odrestaurowany w 1840 i ponownie w 1870 roku oraz w latach 90-tych XX wieku.

Architektura

Kościół składa się z podłużnej, prostokątnej nawy i także prostokątnego, długiego prezbiterium, które są najstarszymi elementami budowli. Od strony północnej i południowej przy nawie znajdują się krótkie i niewielkie transepty. Południowe wejście do nawy poprzedza kruchta, prawdopodobnie także o średniowiecznej metryce. Zachodnią stronę zajmuje XVI-wieczna, czterostopniowa wieża zwieńczona parapetem i krenelażem. Być może kościół z XII wieku posiadał jeszcze centralną wieżę ponad przecięciem naw, o czym świadczyć mogą łączenia ścian. Wewnątrz nawy i prezbiterium zachowała się XV-wieczna więźba dachowa (arch-braced roof). Ponadto warta uwagi jest XII-wieczna ambona w zachodniej części nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mechell, A Grade II Listed Building in Llanfechell, Isle of Anglesey.