Llanfair Mathafarn Eithaf – kościół św Marii

Historia

Najstarsza część kościoła św. Marii, czyli nawa, powstała w XIV wieku. W XV stuleciu dobudowane zostało prezbiterium i łuk między nawą a prezbiterium. W trakcie renowacji z 1847 roku dodana została zakrystia po stronie północnej i kruchta południowa.

Architektura

Średniowieczny kościół został wzniesiony z nieociosanego kamienia. Składał się z prostokątnej nawy i prostokątnego lecz krótszego o jedno przęsło prezbiterium. XIV-wieczna nawa zachowała swój pierwotny, północny portal wejściowy i ma dodatkowe południowe wejście z XV/XVI wieku. Na południowej ścianie nawy po zachodniej stronie znajduje się trójlistne okno, a po wschodniej stronie dwa okna w formie triforiów. Południowa ściana prezbiterium ma podobne okno, umieszczone w XIX wieku, przylegające do zablokowanego okna z XVII wieku. Północna strona kościoła posiada podobne okna co południowa, wschodnie z tych okien pochodzi z XV wieku. Prezbiterium z XV stulecia jest węższe niż nawa i oddzielone od niej ostrym łukiem tęczowym. Na zachodnim krańcu kościół posiada emporę, do której można się dostać wchodząc po spiralnych schodach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s Church, Llanfair-Mathafarn-Eithaf.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Llanfair Mathafarn Eithaf.