Llanfair Mathafarn Eithaf – kościół św Marii

Historia

   Najstarsza część kościoła św. Marii, czyli nawa, powstała w XIV wieku. W XV stuleciu dobudowane zostało prezbiterium i arkada między nawą a prezbiterium. W trakcie renowacji z 1847 roku dodana została zakrystia po stronie północnej i kruchta południowa.

Architektura

   Średniowieczny kościół został wzniesiony z nieociosanego kamienia. Składał się z prostokątnej, mocno wydłużonej nawy o wymiarach 16 x 5 metrów i prostokątnego, lecz krótszego prezbiterium wielkości 5,6 x 4,1 metra. Wewnątrz węższe od nawy prezbiterium oddzielone zostało ostrym łukiem arkady tęczy. Wejście do kościoła prowadziło poprzez portal w zachodniej części ściany południowej nawy oraz przez drugi portal w ścianie północnej.

Stan obecny

   Obydwie kruchty kościoła są dodatkami nowożytnymi, choć XIV-wieczna nawa zachowała swój pierwotny, północny portal wejściowy i ma południowe wejście z XV/XVI wieku. Na południowej ścianie nawy po zachodniej stronie znajduje się oryginalne, zwieńczone trójliściem okno, a po wschodniej stronie prezbiterium zachowało się duże okno z XV wieku. Pozostałe okna zostały odnowione w XIX wieku, kiedy to też przemurowano północną ścianę prezbiterium i wzmocniono wschodnią część kościoła przyporami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s Church, Llanfair-Mathafarn-Eithaf.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Llanfair Mathafarn Eithaf.