Llanfaglan – kościół św Baglana

Historia

   Kościół św. Baglana w Llanfaglan został zbudowany w XIII wieku, jednak otaczający budowlę cmentarz i obecne w jego strukturze kamienie z V lub VI wieku, wskazują iż powstał on na miejscu dużo starszej świątyni, którą według tradycji przypisuje się świętemu z VII wieku, Baglanowi ap Dingadowi. Pod koniec XVI lub na początku XVII wieku do kościoła po stronie południowej dobudowana została kaplica. W 1800 roku przebudowane zostało prezbiterium, dodano wówczas także kruchtę po stronie północnej, jednak być może z wykorzystaniem drewna ze starego prezbiterium.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy i najpewniej z niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, być może przykrytych wspólnym dachem. We wczesnym okresie nowożytnym po stronie południowej dostawiona została obszerna kaplica. Co bardzo nietypowe część nawowa nie otrzymała okien, a część prezbiterialna jedynie jedno, dwudzielne okno po stronie wschodniej. Kaplica, opisywana także jako transept południowy, oświetlana była oknem od strony południowej i wschodniej. Wnętrze przykryto otwartą, drewnianą więźbą dachową.

Stan obecny

   Wyjątkowo malowniczo usytuowany kościół jest dziś połączeniem elementów średniowiecznych (nawa) i nowożytnych (kaplica, kruchta, przebudowane prezbiterium). Wschodnie okno powstało w XIV wieku i zostało ponownie wmurowane w trakcie przebudowy z XIX stulecia. Nad portalem wejściowym znajduje się nadproże składające się z kamienia z inskrypcją z VI wieku. Wewnątrz ściany są otynkowane i bielone; podobnie jak drewno więźby dachowej. Podłoga jest wyłożona płytami łupkowymi. Nie ma podziału między nawą a prezbiterium, a kaplica jest całkowicie otwarta na resztę kościoła. Z pierwotnego wyposażenia zobaczyć można chrzcielnicę z XIII lub XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Baglan’s church enclosure complex.

Strona internetowa wikipedia.org, St Baglan’s Church, Llanfaglan.