Llanfaglan – kościół św Baglana

Historia

Kościół św Baglana w Llanfaglan został zbudowany w XIII wieku, jednak otaczający budowlę cmentarz i obecne w jego strukturze kamienie z V lub VI wieku, wskazują iż powstał on na miejscu dużo starszej świątyni, którą według tradycji przypisuje się świętemu z VII wieku, Baglanowi ap Dingadowi. Pod koniec XVI lub na początku XVII wieku dobudowana została kaplica po stronie południowej. W 1800 roku przebudowane zostało prezbiterium, dodano wówczas także kruchtę po stronie północnej, jednak być może z wykorzystaniem drewna ze starego prezbiterium.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium, przykrytych wspólnym dachem, oraz kaplicy po stronie południowej i nowożytnej kruchty od strony północnej. Nawa nie posiada okien, a prezbiterium jedynie jedno, dwudzielne po stronie wschodniej. Pochodzi ono z XIV wieku i zostało ponownie wmurowane w trakcie przebudowy z XIX stulecia. Kaplica, opisywana także jako transept południowy, oświetlana jest oknem od strony południowej i wschodniej. Nad portalem wejściowym znajduje się nadproże składające się z kamienia z inskrypcją z VI wieku. Wewnątrz ściany są otynkowane i bielone; podobnie jak drewno więźby dachowej. Podłoga jest wyłożona płytami łupkowymi. Nie ma podziału między nawą a prezbiterium, a transept jest całkowicie otwarty na resztę kościoła. Z pierwotnego wyposażenia zobaczyć można chrzcielnicę z XIII lub XIV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Baglan’s church enclosure complex.

Strona internetowa wikipedia.org, St Baglan’s Church, Llanfaglan.