Llanfaethlu – kościół św Maethlu

Historia

Wzniesiony w XV wieku kościół w Llanfaethlu poświęcony został świętemu Maethlu. Był on wczesnym chrześcijańskim świętym  znanym jako Maethlu Spowiednik, który według tradycji założył pustelnię lub mały klasztor na południe od obecnego kościoła. W XIX wieku świątynia została rozbudowana o prostokątne prezbiterium i w całości odnowiona na początku XX stulecia.

Architektura

Pierwotny kościół składał się jedynie z prostokątnej nawy. Posiada ona trzy przęsła i została wzniesiona w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Po jej południowej stronie znajdują się dwa pierwotne okna, składające się z podwójnych otworów w kształcie pięcioliścia w prostokątnym obramowaniu. Przy południowej ścianie nawy znajduje się kruchta, prawdopodobnie pochodząca z okresu budowy kościoła. W jej wnętrzu zachowały się oryginalne kamienne ławy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Maethlu. A Grade II Listed Building in Llanfaethlu, Isle of Anglesey.
Strona internetowa wikipedia.org, St Maethlu’s Church, Llanfaethlu.