Llanengan – kościół św Engana

Historia

Kościół św Engana w Llanengan powstał w XIII wieku. W okresie późnego średniowiecza stał się ważnym miejscem pielgrzymkowym, przyciągającym wiernych do grobu świętego Engana. Był on pod koniec V wieku władcą półwyspu Lleyn,  założycielem opactwa Penmon na wyspie Angelsey i pierwszego kościoła w Llanengan. Około 1520 roku świątynia została całkowicie przebudowana, a wcześniejszy kościół stał się nawą nowej, znacznie większej budowli. W 1534 roku dobudowana została wieża po stronie zachodniej, południowa kruchta i para drewnianych lektoriów, które prawdopodobnie pochodziły z rozwiązanego wówczas opactwa Cymer. W pierwszej połowie XIX wieku i ponownie w latach 1937–1938, kościół został odnowiony.

Architektura

Pierwotny kościół z XIII wieku składał się z prostokątnej nawy i niewyodrębnionego zewnętrznie prezbiterium. W pierwszej połowie XVI wieku budowla została przedłużona w kierunku wschodnim, a następnie powiększona o równej długości, lecz nieco węższą nawę południową oraz piętrową kruchtę dostawioną do zachodniej części nawy południowej. Następnie w 1534 roku dobudowana została wieża po zachodniej stronie nawy północnej. Jest ona wzmocniona przyporami w narożach, posiada ozdobny krenelaż i zwieńczenie w postaci czterech sterczyn. Wewnątrz kościoła nawy od prezbiterium oddzielają wspaniałe, późnośredniowieczne, rzeźbione lektoria. Każdy z nich ma szerokość dwóch przęseł, a południowy dodatkowo zachował górną część. W kościele przetrwała także XVI-wieczna drewniana więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britainexpress.com, Llanengan, St Engan’s Church.