Llanelieu – kościół św Ellyw

Historia

   Kościół w Llanelieu został zbudowany w XIII wieku, a w XV stuleciu dokonano jego późnogotyckiej przebudowy. W XVI wieku wzbogacony został dodatkowo o kruchtę po stronie południowej. Jego gruntowny remont przeprowadzono na początku XX stulecia, kiedy to między innymi dobudowano brzydką wieżyczkę dzwonną po zachodniej stronie.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z piaskowca i łupków użytych do budowy dachu. W planie otrzymał prosty kształt na planie dość mocno wydłużonego prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. Ten surowy układ jedynie pod koniec XVI wieku został wzbogacony o kruchtę, od strony południowej osłaniającą wejście dla wiernych. Drugi ostrołuczny portal wejściowy przeznaczony dla księdza umieszczony został we wschodniej części ściany południowej, ale nie został on już poprzedzony przedsionkiem. Elewacje korpusu kościoła przeprute były pierwotnie wąskimi, niedużymi lancetowatymi oknami. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddzielało drewniane lektorium. Pomalowane na wyrazisty czerwony kolor, wyposażone zostało w balkon i otwory w kształcie czwórliścia. Korpus kościoła zwieńczyła otwarta więźba dachowa, ściany natomiast pokryte zostały barwnymi polichromiami.

Stan obecny

   Kościół od strony zewnętrznej, za sprawą przekształconych południowych okien i współczesnej wieżyczki, nie prezentuje się dziś zbyt ciekawie, natomiast jego wnętrze kryje prawdziwe skarby. Na ścianach kościoła przetrwały polichromie z których część (np. Adam i Ewa) datowana jest na okres średniowiecza. Wyjątkowo cenne jest drewniane lektorium datowane na XIV wiek. O zewnętrzną ścianę kruchty oparte są kamienie z okresu VII-IX wieku, na których pomimo zużycia wyraźnie widać  krzyże celtyckie. Warty uwagi jest również kamienny zegar słoneczny z 1686 roku umieszczony na zewnętrznej, południowej elewacji.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kinross J., Discovering the smallest churches in Wales, Stroud 2007.
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.