Llanelieu – kościół św Ellyw

Historia

Kościół w Llanelieu został zbudowany w XIII wieku, a w XV stuleciu dokonano jego przebudowy. W XVI wieku wzbogacony został dodatkowo o kruchtę po stronie południowej. Jego renowację przeprowadzono na początku XX stulecia, niestety przy okazji dodając brzydką wieżyczkę dzwonniczą po zachodniej stronie.

Architektura

Kościół został wzniesiony z piaskowca i łupków użytych do budowy dachu. Jest to prosta budowla na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, z XVI-wieczną kruchtą od strony południowej. Po jej wschodniej stronie znajduje się zamurowany, pierwotny portal z XIII wieku, a jeszcze dalej na wschód portal wejściowy dla księdza. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddziela wyjątkowe lektorium z XIV wieku. Pomalowane na wyrazisty czerwony kolor, posiada ono poddasze i otwory w kształcie czwórliscia. Na ścianach kościoła przetrwały także polichromie z których część (np. Adam i Ewa) datowana jest na okres średniowiecza. O zewnętrzną ścianę kruchty oparte są kamienie z okresu VII-IX wieku. Pomimo zużycia wyraźnie widać na nich krzyże celtyckie. Warty uwagi jest również kamienny zegar słoneczny z 1686 roku umieszczony na zewnętrznej, południowej ścianie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ellyw’s church, Llanelieu.
Strona internetowa wikipedia.org, St Ellyw’s Church, Llanelieu.