Llanelieu – kościół św Ellyw

Historia

   Kościół w Llanelieu został zbudowany w XIII wieku, a w XV stuleciu dokonano jego przebudowy. W XVI wieku wzbogacony został dodatkowo o kruchtę po stronie południowej. Jego renowację przeprowadzono na początku XX stulecia, niestety przy okazji dodając brzydką wieżyczkę dzwonną po zachodniej stronie.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z piaskowca i łupków użytych do budowy dachu. W planie otrzymał prosty kształt na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium, jedynie pod koniec XVI wieku od strony południowej dobudowana została kruchta osłaniająca wejście dla wiernych. Drugi ostrołuczny portal wejściowy przeznaczony dla księdza umieszczony został we wschodniej części ściany południowej. Ponadto elewacje przeprute były pierwotnie wąskimi, niedużymi lancetowatymi oknami. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddzieliło drewniane lektorium. Pomalowane na wyrazisty czerwony kolor, wyposażone zostało w balkon i otwory w kształcie czwórliścia. Korpus kościoła zwieńczyła otwarta więźba dachowa, ściany natomiast pokryte zostały barwnymi polichromiami.

Stan obecny

   Kościół od strony zewnętrznej, za sprawą przekształconych południowych okien i współczesnej wieżyczki, nie prezentuje się dziś zbyt ciekawie, natomiast jego wnętrze kryje prawdziwe skarby. Na ścianach kościoła przetrwały polichromie z których część (np. Adam i Ewa) datowana jest na okres średniowiecza. Wyjątkowo cenne jest drewniane lektorium datowane na XIV wiek. O zewnętrzną ścianę kruchty oparte są kamienie z okresu VII-IX wieku, na których pomimo zużycia wyraźnie widać  krzyże celtyckie. Warty uwagi jest również kamienny zegar słoneczny z 1686 roku umieszczony na zewnętrznej, południowej ścianie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ellyw’s church, Llanelieu.
Strona internetowa wikipedia.org, St Ellyw’s Church, Llanelieu.